Η Ελλάδα είναι μια μεγάλη Χώρα

Του Αντιπυράρχου Σιμτζή Δημήτριου – Μέλους Δ.Σ. ΕΑΠΣ

Όσοι καταθέτουν με ευκολία το απλοϊκό επιχείρημα «μια μικρή Χώρα σαν την Ελλάδα δεν μπορεί να έχει τόσους Πυροσβέστες», πρέπει να γνωρίζουν ότι η Ελλάδα είναι μια μεγάλη Χώρα . Ο καθηγητής Πυρηνικής Χημείας Παύλος Δημοτάκης αναφερόμενος στη κλασματική ( fractal ) γεωμετρία του Ελληνικού τόπου διαπιστώνει ότι η Ελλάδα είναι μια μεγάλη χώρα σαν τη Γαλλία, γιατί το ανάγλυφο της, αν απλωθεί έχει το ίδιο εμβαδόν! Επίσης οι Ελληνικές ακτές μαζί με τα Ελληνικά νησιά, υπολογίστηκαν από το Α.Π.Θ. στα 80.000 χιλ., δηλ. διπλάσια σε μήκος από τον Ισημερινό της Γης που είναι 40.000 χιλ. ….

Οι όποιες περικοπές και εκπτώσεις στο Ανθρώπινο Δυναμικό του ΠΣ και το τυφλό κλείσιμο κάποιων Μονάδων του, θα έχουν, μακροχρόνια, καταστροφικές συνέπειες στο Οικολογικό, Περιβαλλοντικό και Οικονομικό μέλλον της Ελλάδας, ενώ ταυτόχρονα θα υποβαθμίσουν επικίνδυνα την ποιότητα ζωής των Ελλήνων Πολιτών.

Αυτό δε σημαίνει ότι το ΠΣ δεν χρήζει αναμόρφωσης και αναδιοργάνωσης. Αυτές όμως δεν θα πρέπει να θέτουν ως μοναδικό στόχο την περικοπή δαπανών για την εξυπηρέτηση των «εταίρων» μας. Αντίθετα θα πρέπει να στοχεύουν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας (παραγωγικότητας) του και στην εξοικονόμηση πόρων μέσω διαθρωτικών (συγχώνευση και ίδρυση νέων Υπηρεσιών όπου χρειάζεται, ενσωμάτωση εθελοντικών ομάδων και δράσεων, καθιέρωση ειδικοτήτων, ενίσχυση περιφερειακών δράσεων, είσπραξη ανταποδοτικών τελών για παροχή Υπηρεσιών σε Αεροπορικές και Ναυτιλιακές εταιρείες, ορθολογική διαχείριση εναέριων μέσων δασοπυρόσβεσης, αξιολόγηση κόστους επιχειρήσεων κ.α.) και αναπτυξιακών μέτρων ( όπως Διαπίστευση Πυρ/κής Ακαδημίας ανά τομέα δραστηριοτήτων, ίδρυση και λειτουργία Κ.Ε.Κ. για εκπαίδευση-πιστοποίηση εθελοντών, δημιουργία Διαβαλκανικού Κέντρου Εκπαιδεύσεως Διασωστών στον Όλυμπο, χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για κάλυψη λειτουργικών αναγκών κ.α.).

Τα στελέχη του ΠΣ με την επιστημονική γνώση και την επιχειρησιακή εμπειρία που διαθέτουν είναι τα πλέον ικανά να συμβάλλουν καθοριστικά στην προσπάθεια αναμόρφωσης του ΠΣ. Αρκεί να τους δοθεί πραγματικά η δυνατότητα……