Η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΜΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Με το πολυνομοσχέδιο, που προωθείται προς ψήφιση, την Κυριακή, από την Κυβέρνηση, με τη μορφή του κατεπείγοντος, εισάγονται αιφνιδιαστικά και διατάξεις που αφορούν το ΤΕΑΠΑΣΑ   και ειδικότερα τον τρόπο υπολογισμού της επικουρικής σύνταξης (τ.ΤΑΥΠΣ). Ειδικότερα προβλέπεται ότι:
“Από 01.01.2015 οι φορείς, τομείς και κλάδοι Επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, οι Τομείς του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη λειτουργούν με βάση το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση και οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται για κάθε ασφαλισμένο τηρούνται σε ατομικές μερίδες. Από την ίδια ημερομηνία οι διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4052/2012 (Α΄41), όπως ισχύει, έχουν ανάλογη εφαρμογή και στους εν λόγω φορείς, τομείς και κλάδους”.
Με το συγκεκριμένο  που προβλέπεται να θεσπιστεί  ως νέο  πλαίσιο χορήγησης των επικουρικών συντάξεων μας, ανοίγει ο δρόμος επιστροφής του Ταμείου στο Υπουργείο Εργασίας, καίτοι αυτό δεν αντιμετωπίζει ταμειακά ελλείμματα, ενώ οι αναλογιστικές μελέτες δείχνουν τη βιωσιμότητά του μακροπρόθεσμα.
Η παραπάνω προβλεπόμενη ρύθμιση, η οποία αιφνιδιαστικά εισάγεται παραγνωρίζει ότι μόλις πριν λίγο καιρό   με τον νόμο 4142/2013 που συμπλήρωσε το άρθρο 95 του νόμου 3655/2008, προσδιοριζόταν το ύψος, ο τρόπος υπολογισμού και οι προϋποθέσεις χορήγησης των πάσης φύσεως παροχών του ΤΕΑΠΑΣΑ, με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ύστερα από αναλογιστική μελέτη και πρόταση του Ταμείου.
Ήδη χθές Σαββάτο 29/03/2014 συνεδρίασε έκτακτως το Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ, εξέτασε τις ρυθμίσεις και ετοίμασε σχετική τροπολογία, την οποία η Διοίκηση του Ταμείου, θα την προωθήσει μέσω του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης προς το Ελληνικό Κοινοβούλι.