Η Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της ΕΑΠΣ

Συνάδελφοι

Η Ένωση Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, πέρα από την αυτή, καθ αυτή συνδικαλιστική της δράση, διεκδικώντας την εργασιακή βελτίωση του επαγγελματικού περιβάλλοντος του Αξιωματικού του Πυροσβεστικού Σώματος, δίνει μια εξίσου σημαντική προσπάθεια να αναβαθμίσει γενικότερα το ρόλο και τη θέση του στην ελληνική κοινωνία.

Η παροχή πληροφοριών και γνώσεων στα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, πάνω στο εξειδικευμένο και απαιτητικό περιβάλλον που καθημερινά δρουν, διαχειρίζονται και επιχειρούν, αποτελεί ουσιαστικό συστατικό για την αποτελεσματικότητα του Πυροσβεστικού Σώματος. Η ΕΑΠΣ προς σε αυτή την κατεύθυνση, προσπαθεί με όλα τα πρόσφορα μέσα να παρέχει εξειδικευμένη γνώση και συνεχή πληροφόρηση για τις εξελίξεις στο επαγγελματικό γίγνεσθαι του Π.Σ.

Σήμερα αξιοποιώντας τις ψηφιακές δυνατότητες, η πληροφόρηση για τις δράσεις, παρεμβάσεις και ειδήσεις δίνεται άμεσα με την ανάρτηση στους γνωστούς κόμβους της, ιστοσελίδα, ιστολόγιο, κοινωνικά δίκτυα, ενώ οι σημαντικές ανακοινώσεις στέλνονται με email στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις όλων των υπηρεσιών του Π.Σ. Παράλληλα το περιοδικό «Πυροσβεστικό Γίγνεσθαι», εκδίδεται πλέον ηλεκτρονικά, ενώ σε τακτά διαστήματα εκδίδονται ηλεκτρονικά ενημερωτικά «newsletters».

Τελευταία δράση προς αυτή την κατεύθυνση είναι η δημιουργία μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης που να φιλοξενούνται e books – ψηφιακές εκδόσεις της ΕΑΠΣ, που αφορούν συνδικαλιστικά και επαγγελματικά ζητήματα πυροσβεστικού ενδιαφέροντος, αλλά και πολιτικής προστασίας γενικότερα. Επίσης σημαντικό κομμάτι της βιβλιοθήκης, φιλοδοξείτε να είναι και εξειδικευμένες εκδόσεις-πονήματα συναδέλφων. Θα πρέπει να επισημανθεί, ότι ειδικά σε αυτήν την κατηγορία, οι αναγραφόμενες απόψεις δεσμεύουν αποκλειστικά τους συγγραφείς τους. Μέχρις στιγμή, στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της ΕΑΠΣ, έχουν αναρτηθεί 18 e-books, όπου ελεύθερα μπορεί να διαβαστούν και να κατεβούν.

Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της ΕΑΠΣ

https://www.eaps.gr/?page_id=2337.

Παράλληλα δημιουργήθηκε και σελίδα (κοινότητα) στο facebook με το όνομα “Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη ΕΑΠΣ”, όπου υπάρχει η δυνατότητα ανακατεύθυνσης στο calameo.com, όπου μπορεί κάποιος να διαβάσει ή να κατεβάσει το e-book, που τον ενδιαφέρει