Η θεωρία των ενστίκτων εισάγεται στην Πυροσβεστική Τέχνη, σύμφωνα με διαταγή του ΑΠΣ

Δαρβίνος και Φρόιντ συνεισφέρουν για

την ασφάλεια των Πυροσβεστών.

Προς Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο κ. Β. Καπέλιο

Αξιότιμε Κύριε Αρχηγέ
Εν μέσω μιας δύσκολης αντιπυρικής περιόδου, με τους συναδέλφους να δίνουν την μάχη με τις φλόγες σε όλα τα πύρινα μέτωπα, εξοπλισμένοι με τα σημαντικά προβλήματα σε προσωπικό και μέσα, με βαρύ το πένθος από την θυσία του Δόκιμου Ανθυποπυραγού μας και με πολλούς τραυματισμούς συναδέλφων, πάνω στην εκτέλεση του καθήκοντος, εκδόθηκε η 47355Φ.702.15/20-7-2017 διαταγή σας με τον εξαιρετικό τίτλο «Αποτελεσματικότητα Επιχειρήσεων και Ασφάλεια Προσωπικού». Ένα εξαιρετικό κείμενο υψηλής συγγραφικής τέχνης ως «πραγματεία για το αγαθό της υγείας και ασφάλειας των Πυροσβεστών», το οποίο με την άδειά σας, θα συμπεριλάβουμε ως προοίμιο στις επόμενες παρεμβάσεις μας για την διεκδίκηση της θεσμοθέτησης πραγματικών κανόνων υγείας και ασφάλειας στο Πυροσβεστικό Σώμα.
Όμως επί του πρακτέου, το κείμενο που εκδόθηκε από το τμήμα επιχειρήσεων και δασοπυρόσβεσης και όχι από το αρμόδιο υγείας και ασφάλειας, το μόνο καινοφανή που προσέθεσε ήταν ή ευχητική προτροπή προς τους συναδέλφους να ακολουθούν πέρα από την πυροσβεστική εμπειρία και το ένστικτό τους. Ακολουθώντας την προτροπή σας, ως προς το συγκεκριμένο, προτείνουμε στους συναδέλφους, τον όποιο ελεύθερο χρόνο τους, να αναζητήσουν σχετικά συγγράμματα του Δαρβίνου και του Φρόιντ, για τη θεωρία των ενστίκτων μέχρις ολοκληρωθεί η σχετική συγγραφή υπηρεσιακών εγχειριδίων από τις αρμόδιες υπηρεσίας του Αρχηγείου και στην οποία ως Ένωση μπορούμε να συνεισφέρουν. Για τα υπόλοιπα δε της διαταγής, αποτελεί σημαντικό
– για τα αναγραφόμενα στην παρ.4α , η εξασφάλιση κατάλληλων πυροσβεστικών οχημάτων
– για τα αναγραφόμενα στην παρ. 4β, η εύρεση του τρόπου, θεσμοθετημένα της μετάδοσης από το ΕΣΚΕ σε τακτικό χρόνο ενημέρωσης επικρατουσών μετεωρολογικών συνθηκών στο χώρο της πυρκαγιάς.
– για τα αναγραφόμενα στην παρ. 4ε , η προμήθεια νέου αξιόπιστου συστήματος ασύρματης επικοινωνίας για την εξασφάλιση των επικοινωνιών.
– για τα αναγραφόμενα στην παρ. 4στ, η χορήγηση σε όλο το προσωπικό των ΜΑΠ που προβλέπονται και με συνέπεια ως προς το χρόνο χορήγησής τους.
– για τα αναγραφόμενα στην παρ.4ζ, ο σεβασμός στο χρόνος εργασίας, στο χρόνο αλλαγής δυνάμεων στα συμβάντα αλλά και η επίβλεψη της χορήγησης των δικαιούμενων αδειών και αναπαύσεων για να εξασφαλίζεται η ηρεμία και η ξεκάθαρη σκέψη.
Κύριε Αρχηγέ
Η Ένωσή μας, χωρίς να συμπεριλάβει σχετικά εγχειρίδια περί ενστίκτων, εξέδωσε e-book, με όλα τα σχετικά αποσπάσματα, από την πυροσβεστική βιβλιογραφία, για την ασφαλή δασοπυρόσβεση, περιλαμβάνοντας και τις βασικές διαταγές του Α.Π.Σ. περί ασφαλούς πυρόσβεσης σε επιχειρήσεις δασικών πυρκαγιών. Το e-book είναι αναρτημένο στους επικοινωνιακούς κόμβους της EAΠΣ, ώστε να είναι διαθέσιμο σε όλους τους συναδέλφους.
Κύριε Αρχηγέ
Πέρα από την έκδοση από εσάς της εξαίρετης πραγματείας για το αγαθό της υγείας και ασφάλειας των Πυροσβεστών, περιμένουμε από εσάς, να προωθήσετε άμεσα προς επίλυση:
– την έλλειψης εφαρμογής της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας στις συνήθεις δραστηριότητες του ΠΣ
– την παντελή απουσία θεσμοθετημένων κανόνων υγείας και ασφάλειας στις πυροσβεστικές δραστηριότητες που παρουσιάζουν εγγενείς κινδύνους.
Η Ένωσή μας, αλλά και το σύνολο των σωματείων του χώρου, έχουν κατ επανάληψη θέσει τα παραπάνω, δυστυχώς χωρίς ανταπόκριση. Συνήθως το ζήτημα αντιμετωπίζεται με έκφραση καλών προθέσεων, ή με ενάρξεις διαλόγου και επιτροπών όπως η τελευταία της 23/10/2015 όπου και ζητούνται για άλλη μια φορά προτάσεις για το αυτονόητο.
Κύριε Αρχηγέ
Η ασφάλεια του πυροσβεστικού προσωπικού είναι αγαθό που θέλει εκτός από ευχητικούς λόγους, πόρους και θεσμούς, ώστε να εφαρμοστούν οι υποχρεώσεις που ορίζονται από τον Ν.3850/2010 δηλαδή:
– Να παρέχονται στους εργαζομένους του Π.Σ. οι Υπηρεσίες του Τεχνικού Ασφάλειας (Τ.Α.) και Ιατρού Εργασίας (Ι.Ε) όπως η νομοθεσία προβλέπει.
– Να τηρούνται υπάρχουν θεωρημένα βιβλία Τ.Α. και Ι.Ε. στα οποία καταχωρούνται οι υποδείξεις τους και να γνωστοποιούνται στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας η παροχή υπηρεσιών Τ.Α. και Ι.Ε. καθώς και το πρόγραμμα επισκέψεων τους.
– Να υπάρχει μέριμνα για τη σύνταξη γραπτής εκτίμησης του Επαγγελματικού κινδύνου.
·- Να τηρούνται ανά “Εγκατάσταση” βιβλίο ατυχημάτων, κατάλογος των εργατικών ατυχημάτων, ατομικός ιατρικός φάκελος για κάθε εργαζόμενο, βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται τα συλλογικά και ανώνυμα αποτελέσματα των βιολογικών εξετάσεων στις περιπτώσεις που αυτές προβλέπονται, βιβλίο συντήρησης κ.α.
– Να αναγγέλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες τα εργατικά ατυχήματα.
·- Να συσταθούν οι Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Ε.Υ.Α.Ε.), σύμφωνα με τα οριζόμενα των άρθρων 4 έως 7 του ν. 3850/10.
– Να συσταθεί ΕΣ.Υ.Π.Π. σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ 9 και 10 του άρθρου 9 του ν. 3850/10.
·- Να υλοποιηθεί άμεσα η σαφέστατη πρόβλεψη του Νόμου και να εκδοθεί το απαραίτητο Π.Δ. για την εφαρμογή κανόνων υγείας και ασφάλειας για τις δραστηριότητες του ένστολου προσωπικού του Π.Σ. που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες.
Κλείνοντας, για να είμαστε στο πνεύμα της διαταγής, συνάδερφος, μας υπενθύμισε την ρήση του Ένγκελς, ο οποίος κριτικάροντας σημεία της Δαρβινικής θεωρίας περί ενστίκτων σημείωνε: «Αγώνας για τη ζωή: […] Η αλληλεπίδραση των σωμάτων στην άζωη φύση, περιλαμβάνει και την αρμονία και τη σύγκριση. Η αλληλεπίδραση των έμβιων όντων περιλαμβάνει τη συνειδητή και ασυνείδητη συνεργασία καθώς και τον συνειδητό και ασυνείδητο αγώνα. […] Είναι εντελώς παιδαριώδες να θέλουμε να συγκεφαλαιώσουμε ολόκληρη την πολλαπλή ποικιλία της ιστορικής εξέλιξης και περιπλοκότητας στη φτωχή και μονόπλευρη φράση: «αγώνας για την ύπαρξη».