Η ιστορική μνήμη αναπόσπαστο κομμάτι της πυροσβεστικής εκπαίδευσης

Προς: Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο κ. Β. Καπέλιο

Κοιν.: Πυροσβεστική Ακαδημία

Αξιότιμε κύριε Αρχηγέ

Η ΕΑΠΣ στα τέλη Σεπτεμβρίου, σας είχε υποβάλλει σχετική πρόταση για την ονοματοδοσία των εκπαιδευτικών σειρών των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, από τα ονόματα των πεσόντων Ηρώων του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και στελέχη του πυροσβεστικού οργανισμού που λόγω θέσης, καθηκόντων, δράσης, ή προσφοράς, σηματοδότησαν την ιστορική πορεία του Πυροσβεστικού Σώματος.

Με ιδιαίτερη χαρά μας πληροφορηθήκαμε ότι η Πυροσβεστική Ακαδημία, πριν λίγες μέρες με απόφαση του Εκπαιδευτικού της Συμβουλίου, ξεκίνησε την υλοποίηση της πρότασής μας από την Σχολή Δοκίμων Ανθυποπυραγών, δίνοντας

  • στην 43η ΕΣ το όνομα ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ (ΔΟΚ ΑΝΘΓΟΣ),
  • στην 44η ΕΣ το όνομα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ (ΔΟΚ.ΠΥΡΣΤΗΣ),
  • στην 45η ΕΣ το όνομα ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΥΡΣΤΗΣ)
  • στην 46η ΕΣ το όνομα ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΟΚ. ΤΕΧΝΙΤΗΣ),

ονόματα συναδέλφων Ηρώων που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. Αναμένουμε να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία και στις εκπαιδευτικές σειρές των υπολοίπων Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Παράλληλα για την περαιτέρω ενίσχυση της ιστορικής μνήμης και την ανάδειξη της θυσίας των αλησμόνητων συναδέλφων, προτείνουμε την καθιέρωση ειδικής αφιερωματικής τελετής – μνήμης για τον καθένα ξεχωριστά Ήρωά μας, του οποίου το όνομα δίνεται και την έκδοση ειδικού αναμνηστικού μεταλλίου.

Η διαφύλαξη της πυροσβεστικής ιστορικής μνήμης πέρα από ηθική υποχρέωση των υπηρετούντων στο Πυροσβεστικό Σώμα, δείχνει προς όλες τις κατευθύνσεις την σημαίνουσα προσφορά του στην ελληνική κοινωνία, ως μια από τις κρατικές υπηρεσίες που πράττει υπό τις πλέον δύσκολες συνθήκες το καθήκον του.