Η πολιτική προστασία που η “Πολιτική” δεν προστατεύει

Η 1η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως παγκόσμια ημέρα Πολιτικής Άμυνας, από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Άμυνας (ICDO). Το φετινό μήνυμα του οργανισμού έχει τον τίτλο: “μαζί με την πολιτική άμυνα εναντίων των καταστροφών”. Στόχος του μηνύματος, είναι μα αναδειχθεί ότι η “πολιτική προστασία” πρέπει να αποτελεί ένα ουσιαστικό στοιχείο της εθνικής ασφάλειας κάθε χώρας και ότι χωρίς τεχνικά εξοπλισμένο και επαγγελματικά εκπαιδευμένο προσωπικό, οι υπηρεσίες πολιτικής άμυνας είναι αδύνατο να εξασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία του κάθε κράτους και τις ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης για τους πολίτες τους. Το δικαίωμα των πολιτών να ζουν με ασφάλεια είναι ένα από τα βασικά οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα. Η έλλειψη ασφάλειας δεν θέτει μόνο σε κίνδυνο τη ζωή, μειώνει της ποιότητας της και εμποδίζει σημαντικά τη βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών.

Η γονατισμένη από τα μνημόνια ελληνική πολιτεία, δυστυχώς αδυνατεί να ακολουθήσει τον παραπάνω “χρυσό κανόνα”, αφού οι μνημονιακές επιταγές, καθιστούν ως μόνιμη πολιτική επιλογή την υποχρηματοδότηση των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες ασφάλειας και πολιτικής προστασίας.

Παράλληλα προφανώς και δεν διαφαίνεται ότι είναι πολιτική επιλογή η επίλυση προβλημάτων, η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός δομών και μηχανισμών που συγκροτούν την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Μικρό μόνο δείγμα, της πολιτικής αυτής επιλογής, αποτελεί η χαρακτηριστική απραξία ακόμα και στο να υλοποιηθούν ήδη θεσμοθετημένες νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν την Γενική Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και που δεν έχουν ” απαγορευτικό οικονομικό κόστος”.

Να υπενθυμίσουμε ότι ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ μετά την ψήφιση του Ν.4249/2014, δεν έχουν υλοποιηθεί οι απαιτήσεις του, για:

  1. την κατάρτιση και έκδοση του προβλεπόμενου ΠΔ για τον οργανισμό της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας
  2. τον ορισμό Γενικού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας
  3. την ίδρυση και λειτουργίας της Εθνικής Σχολής Πολιτικής Προστασίας
  4. την εκπαίδευση και πιστοποίηση και μετεκπαίδευση των εθελοντών πολιτικής προστασίας
  5. την πιστοποίηση των ενταγμένων στο Μητρώο ΓΓΠΠ, ειδικευμένων εθελοντών και εθελοντικών οργανώσεων και την επαναξιολόγηση τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχετικού νόμου.

Τέλος θα υπενθυμίσουμε στην πολιτική ηγεσία, αυτό που αναφέρει η ICDO στο μήνυμα της:

“Τον τελευταίο καιρό, περισσότεροι από 200 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν υποστεί την επίδραση των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και κάθε χρόνο αυτός ο αριθμός είναι σε άνοδο λόγω της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής και της αυξημένης συχνότητας των τεχνολογικών ατυχημάτων. Φυσικά, η κύρια ευθύνη για τη διαχείριση των καταστροφών, εναπόκειται στις εθνικές υπηρεσίες πολιτικής άμυνας, αλλά χωρίς τη συμμετοχή των τοπικών αρχών, δημόσιων οργανισμών, του ιδιωτικού τομέα, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι δύσκολο να επιτευχθούν βιώσιμα αποτελέσματα.”