Η προχειρότητα, η οριοδρομή της νομιμότητας και η “στελέχωση” του Παραρτήματος που είναι και η Κύρια Σχολή

Προς Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Αξιότιμε Κύριε Αρχηγέ

Αποτελεί πάγιο και διαχρονικό το ενδιαφέρον της Ένωσής μας για τα ζητήματα πυροσβεστικής εκπαίδευσης, μιας και αυτή αποτελεί σημαίνων παράγοντα αποτελεσματικότητας του πυροσβεστικού οργανισμού. Επίσης διαχρονικά αποτελούσε θέση της Ένωσής μας η εισαγωγή στο ΠΣ να γίνεται μέσω των πανελληνίων εξετάσεων, θέση η οποία, μετά από πολυετείς προσπάθειες καθιερώθηκε με το Ν. 4249 / 2014 και με υπερδιετή καθυστέρηση υλοποιήθηκε προ ολίγων μηνών.

Δυστυχώς και αυτή η σημαίνουσα εξέλιξη, αντιμετωπίστηκε και συνεχίζει να αντιμετωπίζεται με τη συνήθη πλέον αυτοσχεδιαστική προχειρότητα.

Εγκαίρως, ένα χρόνο πριν, με παρέμβασή μας προς την πολιτική ηγεσία επισημάναμε ότι θα έπρεπε, με συγκροτημένο και υπεύθυνο τρόπο, τόσο στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, όσο και στο Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος, να συζητηθεί και να αποφασιστεί το συνολικό πλαίσιο της πυροσβεστικής εκπαίδευσης υπό την παρουσία των νέων δεδομένων.

Επίσης ακούγοντας εξω-υπηρεσιακές πληροφορίες για την λειτουργία της Σχολής Πυροσβεστών στην πόλη της Πτολεμαΐδας, είχαμε επισημάνει ότι αν αυτό τελικά θα επιβληθεί στο ΠΣ θα πρόκειται “για νέα υπηρεσιακή μονάδα, αφού η λειτουργία της Σχολής θα είναι συνεχής, με μόνιμη λειτουργία, και θα πρέπει να κατανεμηθεί σε αυτή ένας μεγάλος αριθμός θέσεων Αξιωματικών – Πυρονόμων – Αρχιπυροσβεστών – Πυροσβεστών ως προσωπικού, οι οποίοι και θα πρέπει να μετατεθούν στην πόλη της Πτολεμαΐδας “. Επίσης ότι σύμφωνα με τα παραπάνω θα έπρεπε να ακολουθηθεί η διαδικασία των άρθρων 66 και 75 του Ν.4249/2014.

Δύο μήνες μετά, βλέποντας την απραξία για όλα τα παραπάνω, η Ένωσή μας από κοινού με την ΠΟΕΥΠΣ, ζητήσαμε την σύγκληση του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού, ώστε να υπάρξει ένας συνολικός σχεδιασμός για την όσο το δυνατόν καλύτερη οργάνωση κτιριακών εγκαταστάσεων, μέσων και προσωπικού, βασισμένος σε υπηρεσιακά κριτήρια και εκπαιδευτικές απαιτήσεις. Δυστυχώς και πάλι ουδεμία πρωτοβουλία αναλήφθηκε, προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε για ένα ζήτημα που έβαινε προς υλοποίηση με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, να αντιμετωπιστεί με νόμιμο και συγκροτημένο τρόπο.

Σήμερα, στο “παρά πέντε” ανακοινώθηκαν έκτακτες μεταθέσεις για μια ¨τακτική πάγια και προγραμματισμένη” εκπαιδευτική διαδικασία. Δυστυχώς και σε αυτό το στάδιο ακολουθήθηκε η ίδια πρόχειρη αυτοσχεδιαστική διαδικασία, την οποία τα αιρετά μέλη του Συμβουλίου Μεταθέσεων, Τάσος Μανιάτης και Σωκράτης Γιαννόπουλος, την καταγγέλλουν με κοινή επιστολή που μας απέστειλαν και την οποία συνημμένα σας αποστέλλουμε.

Κύριε Αρχηγέ

Παραμονή των Αγίων Τριών Παίδων εν Καμίνω, Προστατών του Π.Σ. ελπίζουμε η φώτιση τους να αποτελέσει ίαση για τις πυροφόρες διαδικασίες και επιλογές που πυρπολούν την υπηρεσιακή ζωή του πυροσβεστικού οργανισμού. Τα λόγια του ψαλμού της λατρευτικής ακολουθίας τους, είθε να σκορπίσουν φως αληθείας στις διοικητικές δομές του οργανισμού μας: “πρόσταγμα παράνομον, εις τέλος ηκυρώσαστε Παίδες κραυγάζοντες.”