Η “ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ” ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Οι Πρόεδροι της ΠΟΕΥΠΣ και ΕΑΠΣ  παραβρέθηκαν στην ειδική συνεδρίαση, (ακρόαση φορέων) της Επιτροπής της Βουλής, που επεξεργάζεται το πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει τις επαχθείς ρυθμίσεις για την επικουρική ασφάλιση του προσωπικού.

Ο Πρόεδρος της ΠΟΕΥΠΣ  Δημήτρης Σταθόπουλος παρουσίασε την κοινή θέση των δύο σωματείων και ο Πρόεδρος της ΕΑΠΣ Γιάννης Σταμούλης, απάντησε στις ερωτήσεις των βουλευτών σχετικά με τις επεφρασμένες απόψεις και την κάθετη διαφωνία μας στις ρυθμίσεις.

Στην επιτροπή κατατέθηκε από κοινού, το παρακάτω κείμενο.

«Εν όψη της ψήφισης του πολυνομοσχεδίου, εκφράζουμε την κάθετη αντίθεση μας, αναφορικά με το άρθρο 221, αναφορικά με τις διατάξεις που αφορούν τον Τομέα Πρόνοιας όσο και τον Επικουρικό Τομέα του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος. Και οι δύο τομείς μας στο ΤΕΑΠΑΣΑ, σύμφωνα με τις αναλογιστικές μελέτες καταδεικνύουν την βιωσιμότητα με την σημερινή του μορφή για τα επόμενα 40 χρόνια. Ειδικά για το Επικουρικό μας Ταμείο επισημαίνουμε ότι από 01-01-2015 έχει εφαρμογή και σε αυτό ο μαθηματικός τύπος με τον συντελεστή βιωσιμότητας για τον καθορισμό των συντάξιμων αποδοχών που έχει καθορίσει το Υπουργείο Εργασίας.

Ως εκ τούτου οποιαδήποτε ένταξη στο ΕΤΕΑ είναι άνευ ουσίας, παρά μόνο να ληστευθούν και τα εναπομείναντα αποθέματά μας, μετά το PCI.

Αναφορικά με το Ταμείο Προνοίας μας, μόλις έχει εγκριθεί η αναλογιστική μελέτη του και από το Υπουργείο Εργασίας και είναι έτοιμη από τον Υπουργό μας, η σχετική νέα απόφαση για τον καθορισμό του υπολογισμού του εφάπαξ με όλες τις αναγκαίες ρυθμίσεις για την βιωσιμότητά του στο μέλλον.

Η οποιαδήποτε ρήτρα αξιόμαχου συνίσταται στο να μας επιστρέψει πίσω η κυβέρνηση τα 72.790.182 που σε μία νύχτα ληστεύτηκαν από το PCI.

Σας καλούμε να αποσύρετε τώρα τις ρυθμίσεις που αφορούν το ΤΕΑΠΑΣΑ.»

Μετά το τέλος της ακρόασης, έξω από το Κοινοβούλιο,  έγιναν από τους δύο Πρόεδρους,  δηλώσεις προς τα ΜΜΕ εκφράζοντας την πλήρη αντίθεση του πυροσβεστικού προσωπικού στις προωθούμενες διατάξεις για την επικουρική ασφάλιση του.