Η σύνθεση των νέων οργάνων της ΕΑΠΣ

Μετά από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος από τις πρόσφατες εκλογές για το ΔΣ της ΕΑΠΣ, συνήλθαν τα νεοεκλεγμένα μέλη του ΔΣ της και εξέλεξαν το νέο Προεδρείο του, σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού. Από την παραπάνω συνεδρίαση, προέκυψε η σύνθεση των νέων οργάνων της ΕΑΠΣ.

Νέα όργανα ΕΑΠΣ

Επίσης με απόφαση του ΔΣ ορίζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες στα μέλη του ΔΣ :

Φίλιππος Παντελεάκος, εκπρόσωπος στο Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού

Αρτοποιός Ιωάννης, υπεύθυνος κινητοποιήσεων και συντονισμού των Περιφερειακών Επιτροπών και της Επιτροπής Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων

Τσόγκας Νικόλαος, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων και εκπρόσωπος στην επιτροπή του Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας

Τέλος ως εκπρόσωποι της ΕΑΠΣ στην Ομοσπονδία Ενώσεων Αξιωματικών Πυροσβεστικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FEU) ορίζονται οι Ιωάννης Σταμούλης και Αναστάσιος Παππάς.