Η ΤΙΤΑΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρ. Πρωτ. : 2688 // 02-07-2012

Μετά την ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ συνεδρίαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων, τελικά ανακοινώθηκαν οι τακτικές μεταθέσεις των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος για το 2012. Δυστυχώς ο κ. Αρχηγός προχώρησε στη διενέργεια των φετινών μεταθέσεων, έχοντας εγκαταλείψει το σχετικό σχέδιο Π.Δ. για τον εκσυγχρονισμό του Κανονισμού Μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού, αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Π.Σ. από το 2010. Πολιτική που δεν είναι τυχαία βέβαια, καθότι  πρωτοβουλίες περαιτέρω αξιοκρατίας και  διαφάνειας στον Κανονισμό Μεταθέσεων, προφανώς, δεν υπάρχουν στην προτεραιότητα της πυροσβεστικής ηγεσίας.

Ο φετινός σχεδιασμός των μεταθέσεων βασίστηκε :

– Στην  λογική λήψης βαθμού, συνοδευόμενη με εξοντωτική μετάθεση.

– Στην  μίξη εκτάκτων και τακτικών μεταθέσεων με χαρακτηριστικό την επιλογή μετάθεσης Αξιωματικών ως Διοικητών Υπηρεσιών στην μέση του καλοκαιριού.

– Στην επιλογή ξεσπιτώματος άνευ (γνωστών) κριτηρίων Αξιωματικών στο βαθμό του Αντιπυράρχου.

– Στην  (άγνωστη ή προστατευτική) παράλειψη Αξιωματικών στο βαθμό του Επιπυραγού για τους οποίους δεν φαινόταν μέχρι την μέρα συνεδρίασης του Συμβουλίου, η υπαγωγή τους σε άρθρο στον σχετικό πίνακα μορίων. Δύο χαρακτηριστικά  της «οργανωτικής ευρυθμίας και μακρόπνοης σχεδιαστικής βούλησης»  της πυροσβεστικής ηγεσίας είναι η ταυτόχρονη μετάθεση του Διευθυντού και Υποδιευθυντού της Δ.Α.Ε.Ε. καθώς και η  εξοντωτική  μετάθεση του Διευθυντή Προσωπικού του Α.Π.Σ.

Επίσης με βάση τον «επιχειρησιακό σχεδιασμό» προφανώς, με την ίδια ανωτέρω λογική ακολουθήθηκε η κατηγοριοποίηση του χρόνου μετάθεσης – λήψης του φύλλου πορείας των Αξιωματικών: 1-7-2012, 16-7-2012, 1-8-2012, 1-9-2012, 16-9-2012,1-10-2012, 15-10-2012, καθώς και με την ειδική ημερομηνία «με νεωτέρα διαταγή».

Τέλος  και στις φετινές μεταθέσεις, στο θέμα της χορήγησης οδοιπορικών εξόδων, ακολουθήθηκε η  ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ, της άγριας περικοπής των δικαιούχων. Επαναλαμβάνεται η περσινή ΚΑΤΑΦΩΡΗ ΑΔΙΚΙΑ της μη χορήγησης οδοιπορικών εξόδων στους Αξιωματικούς που είχαν μετατεθεί δυσμενώς, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών σε διάφορες υπηρεσίες της χώρας και τώρα επιστρέφουν. Δυστυχώς ο κ. Αρχηγός,  ενώ ως Υπαρχηγός, είχε δηλώσει δημόσια ότι μια υπηρεσιακή μετάθεση ολοκληρώνεται με την επιστροφή του Αξιωματικού και την χορήγηση  των οδοιπορικών εξόδων και σε αυτήν, δεν έπραξε αυτό  από τη νέα του θέση.

Συνάδελφοι,

Όλα τα παραπάνω έρχονται να επιδεινώσουν την σκληρή εργασιακή καθημερινότητα μας. Το αναχρονιστικό διοικητικό θεσμικό πλαίσιο, οι τεράστιες ελλείψεις σε μέσα και ανθρώπινο δυναμικό, οι δραστικές περικοπές των εισοδημάτων μας και το γενικότερο κοινωνικό γίγνεσθαι υπό  τη δαμόκλειο σπάθη των Τροικανών Κατακτητών φλέγουν τη ζωή μας.

– Ζητούμε από τη νέα πολιτική ηγεσία να σκύψει επιτέλους στα χρονίζοντα προβλήματά μας.

– Να πάρει την πολιτική πρωτοβουλία της θεσμοθέτησης ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ νέου, αξιοκρατικού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ που να αποκλείει φαινόμενα απολυταρχισμού, αδιαφάνειας   με ταυτόχρονη αποκατάσταση των αδικιών, μετά από ειλικρινή διάλογο  με τους εκπροσώπους του πυροσβεστικού προσωπικού.