Η φωνή της ΕΑΠΣ σε όλη την Ελλάδα

 

Από τις αγωνιστικές δράσεις των συναδέλφων στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου από πλευρά της ΕΑΠΣ είχε την ευθύνη διοργάνωσης ο Εκπρόσωπος της ΕΑΠΣ για την Π.Δ.Π.Υ. Κρήτης, Λεωνίδας Παπαλεωνίδας.

Από τις αγωνιστικές δράσεις των συναδέλφων στην Κοζάνη, όπου από πλευρά της ΕΑΠΣ, είχε την ευθύνη διοργάνωσης ο Εκπρόσωπος της ΕΑΠΣ για την Π.Δ.Π.Υ. Δυτικής Μακεδονίας Τσανακτσίδης Χρήστος.

Από τις αγωνιστικές δράσεις των συναδέλφων στο Μεσολόγγι.