«Η ψυχή και ο επαγγελματισμός των Ελλήνων Πυροσβεστών»

«Η ψυχή και ο επαγγελματισμός των Ελλήνων Πυροσβεστών»

Ο πρόεδρος της Ε.Α.Π.Σ. Κωνσταντίνος Τσίγκας αναλύει τον τρόπο δράσης της Ε.Μ.Α.Κ. στις επιχειρήσεις διάσωσης στην Τουρκία σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις

https://youtu.be/wtA245t8fTE