Κατάσταση ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

2016-03-19

ενημέρωση για την χορήγηση των μερισμάτων

Προς Πρόεδρο ΔΣ Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων κ. Παύλο Περράτη

Κύριε Πρόεδρε

Όπως σας είναι γνωστό το πυροσβεστικό προσωπικό είναι μέτοχοι του ταμείου σας. Δυστυχώς όμως επειδή δεν υπάρχει θεσμοθετημένη εκπροσώπησή του στη Διοίκησή του, αλλά και ούτε κάποια τακτική διαδικασία ενημέρωσης, υπάρχει έλλειψη γνώσης μας τόσο για τα τεκταινόμενα, όσο και της γενικότερης εικόνας και πορείας του.

Τις τελευταίες ημέρες από δημοσιεύματα στα ΜΜΕ πληροφορούμαστε ότι σχεδιάζεται εκ νέου περικοπή στα χορηγούμενα μερίσματα που το ύψος της θα φθάνει τα 30%, καθώς και καταβολή του μερίσματος ανά τρίμηνο.

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τα παραπάνω, προκειμένου να πληροφορήσουμε υπεύθυνα τα μέλη μας-μετόχους του Ταμείου. Τέλος παρακαλούμε όπως ορίσετε συνάντησή με το ΔΣ της Ένωσή μας προκειμένου να μας ενημερώσετε για τη γενικότερη κατάσταση του ΜΤΠΥ.