1η Καταγγελία για τη διαδικασία των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών για τα υπηρεσιακά συμβούλια μεταθέσεων Αξιωματικών

Συνάδελφοι κοινοποιούμε την ανακοίνωση – καταγγελία που μας απέστειλε η παράταξη “Ανανεωτική Ενωτική Πρωτοβουλία Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος” που αφορά τη διαδικασία των εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος στα υπηρεσιακά συμβούλια μεταθέσεων.

2016-11-19_2

Ανανεωτική Ενωτική Πρωτοβουλία Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος

Συνάδελφοι Αξιωματικοί του Π.Σ.

Τα μέλη πού αποτελούν τον συνδυασμό μας, εκφράζουν την ανησυχία τους για τις, θέλουμε να πιστεύουμε, αμέλειες πού οδήγησαν στην διακοπή της εκλογικής διαδικασίας, για την ανάδειξη των αιρετών μελών του συμβουλίου μεταθέσεων των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος.

Για την ενημέρωσή σας, ο συνδυασμός μας με σχετική αναφορά του επικεφαλή Πυράρχου Τάσου Μανιάτη είχε καταθέσει τις υποψηφιότητες του συνδυασμού με τον διακριτικό τίτλο Ανανεωτική Ενωτική Πρωτοβουλία Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος

Τα ψηφοδέλτια πού εκτυπώθηκαν με ευθύνη της Υπηρεσίας, μας έδωσαν διαφορετικό τίτλο στο ψηφοδέλτιο και χωρίς κανέναν έλεγχο, στάλθηκαν στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Χώρας.

Καλούμε την Ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος να αποκαταστήσει άμεσα το λάθος και στην συνέχεια να διασφαλίσει την ομαλή και απρόσκοπτη συνέχιση της εκλογικής διαδικασίας.

Τυχόν τέτοιου είδους ενέργειες δεν μας πτοούν και σας καλούμε να στηρίξετε μαζικά το συνδυασμό μας, για να διασφαλίσει την αντικειμενική και διαφανή διαδικασία του συμβουλίου μεταθέσεων των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η Γραμματεία της Ανανεωτικής Ενωτικής Πρωτοβουλίας Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος