Κοινή δράση για τους Εθελοντές Πυροσβέστες

Συνάντηση εργασίας, πραγματοποιήθηκε μεταξύ των προεδρείων ΕΑΠΣ και ΠΕΕΠΣ την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2016, με σκοπό να καθορισθούν και οριοθετηθούν οι από κοινού ενέργειες των δύο Ενώσεων, προς την κατεύθυνση επίλυσης των χρονιζόντων προβλημάτων που αντιμετωπίζει το εθελοντικό πυροσβεστικό προσωπικό του ΠΣ.

Οι συνάδελφοι του Προεδρείου της ΠΕΕΠΣ Μάκης Τσιουγκρής και Δημήτρης Ζέρβας ενημέρωσαν, για την πορεία των θεμάτων, τα προβλήματα, τις θεσμικές εκκρεμότητες και τα αιτήματα του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλάδου, ενώ από την πλευρά της ΕΑΠΣ εκφράστηκε η αμέριστη στήριξη της σε όλα τα ζητήματα και ιδιαιτέρως για το δίκαιο αίτημα της ΠΕΕΠΣ, αναφορικά με την ποσόστωση στις Πανελλήνιες Εξετάσεις για την εισαγωγή στην Σχολή των Δοκίμων Πυροσβεστών και Ανθυποπυραγών.

Επίσης επισημάνθηκε η σταθερή συμπόρευση για τα υπόλοιπα εκκρεμή εθελοντικά ζητήματα, για τα οποία θα γίνουν παρεμβάσεις τόσο προς την πολιτική και πυροσβεστική Ηγεσία:

α) Την άμεση έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό των ατομικών ειδών και των Μέσων Ατομικής προστασίας των εθελοντών πυροσβεστών.

β. Την στελέχωση των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθμών με Διοικητές προερχόμενους από το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό.

γ. Την συμπερίληψη και του εθελοντικού προσωπικού στις διατάξεις για την δωρεάν μετακίνηση με τα ΜΜΜ αρμοδιότητας ΟΑΣΑ.

Η ΕΑΠΣ τιμώντας το έργο των Εθελοντών συναδέλφων, θα λάβει πρωτοβουλία να ζητήσει από την Ηγεσία του ΠΣ την εφαρμογή του άρθρου 87 του ΚΕΥΠΣ περί “Μεταλλίων Ευδοκίμου Πυροσβεστικής Υπηρεσίας” και για το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Προσωπικό ως ελάχιστη ηθική αμοιβή, καθώς και να δοθεί το δικαίωμα της πρόσβασης στα Ιατρεία του Σώματος στους Εθελοντές Πυροσβέστες και στα προστατευόμενα μέλη τους, όπως ακριβώς ισχύει και για το μόνιμο προσωπικό.

Τέλος, στα πλαίσια της ελεύθερης έκφρασης απόψεων θα διατεθεί “βήμα” μέσω του περιοδικού “Πυροσβεστικό Γίγνεσθαι” για την φιλοξενία άρθρων των μελών τους ΔΣ της ΠΕΕΠΣ και άλλων σχετικών με τον πυροσβεστικό εθελοντισμό θεμάτων.