Κοινή συνεδρίαση Π.Ε.Ε.Π.Σ. και Ε.Α.Π.Σ

Την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2013 πραγματοποιήθηκε κοινή συνεδρίαση των προεδρείων της Ένωσης Αξιωματικών ΠΣ και της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών ΠΣ στην οποία συζητήθηκε το συνολικό πλέγμα του πυροσβεστικού εθελοντισμού. Την συνάντηση ιδιαίτερα απασχόλησε:

– Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η εφαρμογή του νέου Νόμου (Ν.4029/2011), καθώς και στις εσωτερικές αγκυλώσεις στο ΠΣ, οι οποίες υποβαθμίζουν τον θεσμό, μειώνουν την αποτελεσματικότητα των υπαρχόντων Εθελοντών και λειτουργούν ανασταλτικά στην προσέλευση συμπολιτών μας να ενταχθούν στην πυροσβεστική οικογένεια.

– Η αναγκαιότητα να προωθηθεί ο θεσμός του Εθελοντή Πυροσβέστη και η επέκτασή του ακόμα και στα  δυσπρόσιτα σημεία της χώρας μας  Εθελοντικών  Πυροσβεστικών Κλιμακίων

– Η χωρίς πιστοποίηση και πέρα από τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του ΠΣ, δράση  εθελοντικών ομάδων.

– Η ανάπτυξη του δικτύου των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Κλιμακίων, ανά την επικράτεια, διότι από το μοντέλο αυτό απορρέει αποκλειστικό όφελος και για της τοπικές κοινωνίας και για το ίδιο το ΠΣ, το οποίο θα μπορέσει σχεδόν ανέξοδα να επεκτείνει δραστικά την επιχειρησιακή του εμβέλεια.

Η ΕΑΠΣ αναγνωρίζει την χρόνια παθογένεια των προβλημάτων, επιζητώντας  κοινές δράσεις. Κοινή διαπίστωση και των δύο προεδρείων ήταν:

Ο Θεσμός του «Εθελοντή Πυροσβέστη» είναι σημαντικός για το κοινωνικό σύνολο και ιδιαίτερα χρήσιμος για το ΠΣ, για τον λόγο αυτό πρέπει να γίνει ευρύτερα γνωστός και να αυξηθεί ο αριθμός των προσερχομένων σε αυτόν. Ο νέος Νόμος (Ν.4029/2011) καθορίζει επακριβώς το πλαίσιο λειτουργίας του εθελοντισμού, για τον λόγο αυτό απαιτείται όλα τα στελέχη του ΠΣ να τον γνωρίζουν και να τον εφαρμόζουν πιστά, χωρίς αποκλείσεις και προσωπικές ερμηνείες. Αναγνωρίζεται η ανιδιοτέλεια του «Εθελοντή Πυροσβέστη», στηρίζεται η παρουσία του στο Π.Σ. και επισημαίνεται η αναγκαιότητα βελτίωσης των συνθηκών και των συμπεριφορών, προς αυτόν, εντός της Υπηρεσίας. Η ίδρυση Εθελοντικών Πυροσβεστικών Κλιμακίων ανά την επικράτεια (σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει) πρέπει να αποτελέσει άμεση προτεραιότητα για το ΠΣ, διότι αυτό αποτελεί ένα σύγχρονο διεθνές μοντέλο, με το οποίο σχεδόν ανέξοδα δύναται να επεκταθεί η επιχειρησιακή δυνατότητα και να καλυφθούν δυσπρόσιτες περιοχές, τις οποίες οι επαγγελματικές υπηρεσίες αδυνατούν να υποστηρίξουν αποτελεσματικά. Εκτός ΠΣ δεν νοείται ουσιαστικός, σύγχρονος  και αποτελεσματικός πυροσβεστικός εθελοντισμός και δεν πρέπει να συγχέεται η ιδιότητα και η επιχειρησιακή δυνατότητα του με τις δράσεις άλλων ομάδων, οι οποίες δρουν αυτόνομα εκτός επιχειρησιακού ελέγχου του ΠΣ, με αποτέλεσμα να εγκυμονούνται κίνδυνοι τόσο για τους ίδιους, όσο και για τους πολίτες.