ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΣ

Συνάδελφοι

Το αιρετό μέλος στο Συμβούλιο Μεταθέσεων των Αξιωματικών του ΠΣ Αναστάσιος Μανιάτης, απέστειλε την παρακάτω ανακοίνωση -ενημέρωση:

ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΞΙΩΜΑΣΤΙΚΩΝ ΠΣ

Μεταθέσεις Αξιωματικών ΠΣ

26-01-2017

Στο παρελθόν καταγγείλαμε αυθαιρεσίες σχετικά με τον χρόνο υλοποίησης των μεταθέσεων. Σε αυτές τις μεταθέσεις του Ιανουαρίου του 2017, υπήρξε προαγόμενος του οποίου αποφασίστηκε μετάθεση λόγω προαγωγής, σε νησιωτική Υπηρεσία της Χώρας, για το οποίον δεν καθορίζεται η ημερομηνία χορήγησης φύλλου πορείας, ενώ θα έπρεπε αυτός να συμπεριληφθεί στις Τακτικές μεταθέσεις του έτους 2017 και όχι σε αυτές λόγω προαγωγής, διότι υπάρχει καταφανέστατη παράβαση του άθρου16 του ΠΔ 170/1996, πού ορίζει ότι «οι Επιπυραγοί πού προάγονται στον βαθμό του Αντιπυράρχου, μετατίθενται στις πρώτες Τακτικές μεταθέσεις μετά την προαγωγή τους».

Η κίνηση αυτή της ηγεσίας αναστατώνει τόσο τον οικογενειακό προγραμματισμό του συναδέλφου, αλλά και την Υπηρεσιακή λειτουργία με αποτέλεσμα, να δημιουργεί ανισότητα, σε ομοειδείς άλλες περιπτώσεις. Παρότι οι γενικές διατάξεις του κανονισμού δεν έχουν εφαρμογή για το βαθμό του Αρχιπυράρχου μέχρι τώρα, κατ΄ εφαρμογή της ειδικής διάταξης του άρθρου 11 παρ. 5 «οι Αξιωματικοί του Σώματος μετά την συμπλήρωση ενός έτους παραμονής σε Υπηρεσίες της νησιωτικής χώρας, μετατίθενται στην Πόλη συμφερόντων τους» συνηθίζονταν λοιπόν, να μην μένουν Αξιωματικοί πολλά χρόνια μακριά από την οικογένειά τους.

Φέτος πολλοί Αξιωματικοί έμειναν σε θέσεις των Υπηρεσιών αυτών για 2η και 3η χρονιά, με συνέπεια την διάλυση του οικογενειακού τους προγραμματισμού και την οικονομική τους εξόντωση ( νοίκια – δαπάνες διαβίωσης κλπ). Για το ανωτέρω θέμα η νομότυπη αιτιολογία του Θεσμικά Υπεύθυνου του Σώματος, ήταν το πρωτοφανές «Δεν έχει υποβληθεί αίτηση από ενδιαφερόμενους». Απλά αναφέρουμε ότι αιτήσεις υποβάλλονται στις Τακτικές μεταθέσεις. Η διαδικασία του συμβουλίου πού έγινε, δεν αφορούσε τακτικές μεταθέσεις.

Επίσης, το Νέο Δόγμα της Ηγεσίας πού επιθυμεί αιτήσεις για τις μετακινήσεις των συναδέλφων, πέρα των ορισμένων του κανονισμού μεταθέσεων, εγώ θα είμαι θετικός, αν αυτές εξυπηρετούν τα προαναφερόμενα, ως θέση.

Ο επικεφαλής του συνδυασμού και αιρετό μέλος του Συμβουλίου Τάσος Μανιάτης