Μονοξείδιο του Άνθρακα

CO simitsis co chalaris-1
Διαβάστε άρθρα για το μονοξείδιο του Άνθρακα, γραμμένα από τους συναδέλφους:
– Πύραρχο Δημήτριο Σιμιτσή – Χημικό ΑΠΘ, μέλος του ΔΣ της ΕΑΠΣ
– Αντιπύραρχο Μιχαήλ Χάλαρη – Phd Χημικό, Διευθυντή Εκπαίδευση ΑΠΣ