Νέα ανακοίνωση για τα 176 Ευρώ

ΝΕΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑ ΤΑ 176 ΕΥΡΩ

Συνάδελφοι

Μετά από νέα επικοινωνία μαζί μας το δικηγορικό γραφείο της κ. Νίνου, μας απέστειλε νέα λίστα με  ονόματα συναδέλφων εν ενεργεία και σε αποστρατεία, οι οποίοι της είχαν αναθέσει τη νομική εκπροσώπηση για την προσφυγή για τα 176 ευρώ.
Οι συνάδελφοι αυτοί θα χρειαστεί οπωσδήποτε να της αποστείλουν νέα εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που μας απέστειλε.
Τη λίστα των ονομάτων και το υπόδειγμα της εξουσιοδότησης την έχουμε ήδη αποστείλει  σε όλες τις ΠΥ στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση, καθώς και στην ΠΕΑΠΣ για την ενημέρωση των συνταξιούχων συναδέλφων.

Η ταχυδρομική διεύθυνση της κ. Νίνου – Δημητροπούλου είναι Ομήρου 34, 10672 Αθήνα.

Το υπόδειγμα της εξουσιοδότησης