Νέο πλαίσιο αξιολόγησης κρίσεων και προαγωγών στο Π.Σ.

Συνάδελφοι, όπως ήδη σας έχουμε ενημερώσει, με επιστολή του προς την Ένωσή μας, ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Πανούσης μας ζήτησε τις απόψεις μας, προκειμένου να «βελτιωθεί η διαφάνεια και ο έλεγχος των κρίσεων ως προς την διαδικασία, τα κριτήρια, την αιτιολόγηση».

Το ΑΠΣ από την πλευρά του, προς αυτήν την κατεύθυνση, με σχετικό του έγγραφό, μας ενημέρωσε για την σύσταση υπηρεσιακής επιτροπής, με έργο της, την επεξεργασία και την κατάρτιση νέου νομοθετικού πλαισίου αξιολόγησης κρίσεων και προαγωγών του πυροσβεστικού προσωπικού, ζητώντας παράλληλα από την Ένωσή μας την υποβολή προτάσεων.

Προκειμένου να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο απόψεων και προτάσεων όσο το δυνατόν αντιπροσωπευτικότερο των απόψεων των συναδέλφων- μελών μας, οι Περιφερειακοί Εκπρόσωποι της ΕΑΠΣ, ανά ΠΕΠΥΔ, και ο Εκπρόσωπος των Αξιωματικών Ε.Υ. να συγκεντρώσουν το συντομότερο δυνατόν απόψεις και προτάσεις των συναδέλφων και να τα αποστείλουν στο Δ.Σ. ώστε να επεξεργαστούν συνολικά και να συνθέσουν – επικαιροποιήσουν τις απόψεις – προτάσεις της Ένωσής μας για το σημαντικό αυτό ζήτημα.