Νέο e-book αφιερωμένο στη μνήμη του Πυράρχου Κωνσταντίνου Καστρή

Το υλικό του 22ου Συνεδρίου της ΕΑΠΣ, αφιερωμένο στη μνήμη του Πυράρχου Κωνσταντίνου Καστρή