Να αποκατασταθεί η τρωθείσα διαδικασία των εκλογών για τους εκπροσώπους στα Υπηρεσιακά Συμβούλια μεταθέσεων του ΠΣ

Κύριε Αρχηγέ

Μετά από τις καταγγελίες και των δύο συνδυασμών που μετέχουν στις εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών στα υπηρεσιακά συμβούλια μεταθέσεων Αξιωματικών, προκύπτει σοβαρό ζήτημα συνέχισης της διαδικασίας. Πέρα από τους λόγους και τις τυχόν “σκοπιμότητες” που οδήγησαν σε αυτό το σημείο, θα πρέπει με ορθό και νόμιμο τρόπο να θεραπευτεί το λάθος και να διασφαλιστεί η συνέχιση της εκλογικής διαδικασίας. Και προφανώς δεν συντελούν προς αυτή την κατεύθυνση η αποσπασματική και αυτοσχεδιαστική έκδοση διαταγών που προσπαθούν με λάθος να αποκαταστήσουν το λάθος.

Επίσης θεωρούμε ως “τυπογραφικό λάθος” την επιλογή της ημέρας του εορτασμού των Αγίων Τριών Παίδων, Προστατών του ΠΣ, ως ημέρα της αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας.

 Κύριε Αρχηγέ

Περιμένουμε την προσωπική σας παρέμβαση για την αποκατάσταση της νομιμότητας στην εκλογική διαδικασία, που επί 20 έτη γίνεται απρόσκοπτα και με σεβασμό των προβλεπομένων διαδικασιών. Η αποδοχή από σας, των προτάσεων που σας κατέθεσαν οι δύο συνδυασμοί που μετέχουν στις εκλογές θα δώσει διέξοδο στο αδιέξοδο.