ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΘΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ !!!!!

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΥΡΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΟΝΟΥ……

ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΜΕ ΜΙΑ ΑΚΡΗ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΣΦΙΞΟΥΝ ΟΙ ΖΕΣΤΕΣ

Με την υπ. αριθ. 17961 Φ.109.1//04-06-98 Απόφαση Υ.Δ.Τ. όπως τροποποιήθηκε με την 29181 Φ.109.1//06-07-99 όμοια και επίσης την υπ. αριθ. 30359 οικ. Φ105.6//12-06-2009 γίνεται ρύθμιση θεμάτων επιχειρησιακού σχεδιασμού αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών.

Στο άρθρο 1 προστίθενται καθήκοντα στον Διοικητή Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών ο οποίος έχει τα προβλεπόμενα από το άρθρο 15 του Π.Δ. 210/92 «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος» καθήκοντα και επιπλέον:

  • Αποφασίζει για τα όρια δράσης των Πυροσβεστικών Σταθμών και Κλιμακίων της περιοχής ευθύνης του.
  • Εγκρίνει, μέχρι τέλος Απριλίου, τον επιχειρησιακό σχεδιασμό που του υποβάλλεται, από τις Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των Νομών ευθύνης του, αποστέλλοντας το ένα αντίγραφο στο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος (ΣΕΚΥΠΣ).

Στο άρθρο 6 προβλέπονται τα καθήκοντα του Επιχειρησιακού Αξιωματικού Δασών ειδικότερα για την ΠΔΠΥ Αττικής μπορούν να εκτελούν καθήκοντα Επιχειρησιακού Αξιωματικού Δασών εκ περιτροπής όλοι οι Αξιωματικοί που φέρουν τον βαθμό του πυραγού έως και τον βαθμό του Πυράρχου. Η αρμοδιότητα του Επιχειρησιακού Αξιωματικού Δασών είναι:

  • Μετάβαση σε εκδηλούμενη δασική ή αγροτική πυρκαγιά και ανάληψη του συντονισμού των δυνάμεων κατάσβεσης μέχρι την άφιξη του αρμόδιου Διοικητή.
  • Έλεγχος της καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας από τα περιπολικά οχήματα και τα παρατηρητήρια.

Στις 23-04-2012 ο Διοικητής ΠΔΠΥ Αττικής εξέδωσε το υπ. αριθ. 1278 Φ702.15 έγγραφο με το οποίο καλεί όλους του Αξιωματικούς των προαναφερομένων βαθμών (Πυραγού έως και Πυράρχου) που υπηρετούν στις Π.Υ. της αρμοδιότητας του αλλά και αυτούς που υπηρετούν στο ΑΠΣ, την ΔΙΠΥΛ, την διαχείριση Χρηματικού και την Πυρ/κή Ακαδημία να δηλώσουν τον τομέα εκτέλεσης Υπηρεσίας επιχειρησιακού Αξιωματικού δασών.

Ένα μήνα όμως πριν ο Αρχηγός του ΠΣ με τις υπ. αριθ. 11773, 11774 και 17849 Φ105.6 καθόρισε ότι οι αξιωματικοί από το βαθμό του Επιπυραγού μέχρι και του Πυράρχου θα εκτελούν υπηρεσία επιχειρησιακού Αξιωματικού Αθήνας- Πειραιά. Απόφαση που βασίστηκε μεν στην τροποποίηση του ΠΔ 210/1992, η οποία χωρίς κανένα διάλογο, όρισε ότι οι Πυραγοί θα εκτελούν βάρδια στους Πυροσβεστικούς Σταθμούς, αλλά προφανώς δεν προέβλεψε τις ανάγκες του καλοκαιριού και του αντιπυρικού σχεδιασμού.

Δυστυχώς για άλλη μια φορά βλέπουμε ρηγματώσεις στην διοικητική επιτελική διαδρομή της πυροσβεστικής καθημερινότητάς μας. Συμπερασματικά θα πρέπει να υποθέσουμε είτε:

  • Ο Διοικητής της ΠΔΠΥ Αττικής θέλοντας να υλοποιήσει τα προβλεπόμενα απ’ τον σχεδιασμό αγνοεί την απόφαση του Α.Π.Σ. προβαίνοντας στην συμπερίληψη του αντιπυρικού σχεδιασμού της Αττικής και τους Πυραγούς ως επιχειρησιακούς αξιωματικούς (Κρόνος)
  • Ο κ. Αρχηγός αγνοεί τα προβλεπόμενα της υφιστάμενης νομοθεσίας για υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασμού για την ΠΔΠΥ Αττικής και καθορίζει διαφορετικό τρόπο εργασίας των Αξιωματικών, και ειδικότερα των Πυραγών αλλά και των Πυροσβεστών μιας και έχει ήδη καθορίσει από 28-03-2012 με α.π.16420 Φ702.15 απόφαση του, την συγκρότηση των πεζοπόρων τμημάτων, έχοντας συμπεριλάβει για τη ΠΔΠΥ Αττικής (1η ΕΜΑΚ 129 άτομα) την συγκρότηση με ανύπαρκτο προσωπικό συμβασιούχων Πυρ/των που κανείς δεν γνωρίζει εάν θα προσληφθούν.
  • Δεν υφίσταται επικοινωνία μεταξύ των δύο επιπέδων Διοίκησης

Πάντως αυτό που και τα δύο επίπεδα Διοίκησης φαίνεται ότι ομονοούν είναι ότι φαίνεται να αγνοούν:

  • ότι οι Αξιωματικοί πρέπει να πληρώνονται για την εργασία τους, όταν εργάζονται επιπρόσθετα του ωραρίου απασχόλησης τους.
  • ότι η παραπάνω διαδικασία σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες τοποθετήσεις των στελεχών σε συγκεκριμένες υπηρεσίες με συγκεκριμένα διοικητικά γεωγραφικά όρια θα δημιουργήσουν δυσλειτουργίες διοικητικής υπαγωγής.

Μικρό Παράδειγμα (1): Συνάδελφος Πυραγός από Π.Υ. της Αττικής εκτελεί καθήκοντα Κρόνου Δασών στην Πάρνηθα, όπου ο Αξ/κος Υπηρεσίας του 10ου, ή του 6ου είναι Πυραγός Αρχαιότερός του.

Μικρό Παράδειγμα (2): Συνάδελφος Αντιπύραρχος από Α.Π.Σ. εκτελεί καθήκοντα Κρόνου Πόλης, επεμβαίνοντας σε συμβάν πυροσβεστικού σταθμού όπου ο εκτελών χρέη Διοικητή είναι Επιπυραγός ή και Πυραγός και έχει κληθεί και αυτός στο συμβάν (ΣΥΝΗΘΕΣ)

Να οργανωθούμε λίγο επιτέλους και να διαβάσουμε τα δικά μας ΜΝΗΜΟΝΙΑ !!!!