Ξεπάγωσαν οι μισθολογικές προαγωγές

Συνάδελφοι,

Μέσα στο ασφυκτικό περιβάλλον της φτώχειας και των άγριων περικοπών που εκτελέστηκαν με το ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3, εκδόθηκε η ερμηνευτική εγκύκλιος του Γ.Λ.Κ., που αναφέρεται στο Ν. 4093/2012 “Μεσοπρόθεσμο πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 κ.λ.π.”, σύμφωνα με την οποία επαναφέρονται σε ισχύ, οι ανασταλείσες διατάξεις που αφορούν τις μισθολογικές προαγωγές και τα χρονοεπιδόματα, αναδρομικά από 01/08/2012, για τους αμειβόμενους με ειδικά μισθολόγια.