Οικονομική κρίση στην Ελλάδα – παρέμβαση F.E.U.

Προς: Τον Πρόεδρο F.E.U. (Ομοσπονδία Ενώσεων Αξιωματικών Πυροσβεστικής της Ε.Ε.) κ. Dieter Nuessler

Από το 2010 μέχρι και σήμερα η Ελλάδα υπάχθηκε στις επιταγές Τρόικας (Δ.Ν.Τ.-Ε.Ε.-Ευρωπαϊκή Τράπεζα) με αποτέλεσμα η οικονομική και κοινωνική ζωή των Ελλήνων Πολιτών να δεχθεί μια σειρά από μεγάλα πλήγματα. Ένα από τα άμεσα και επώδυνα μέτρα ήταν η δραματική μείωση του εισοδήματος των εργαζομένων. Για τους Έλληνες Πυροσβέστες το τσεκούρωμα στις αποδοχές ξεπέρασε κατά μέσο όρο το 30 %. Το μεγαλύτερο μέρος από αυτό το ποσοστό περικόπηκε με μείωσης των μισθών ενώ το υπόλοιπο με αύξηση της φορολογίας και με την επιβολή διαφόρων κεφαλικών εισφορών.

Επίσης η ίδια πολιτική εφαρμόστηκε και στις λειτουργικές δαπάνες του Πυροσβεστικού Σώματος οι οποίες και περικόπηκαν στο ίδιο ποσοστό με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα προμήθειας νέων υλικοτεχνικών μέσων αλλά το τραγικότερο να μειωθούν τα κονδύλια για την προμήθεια καυσίμων, την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή των υλικών μέσων με αποτέλεσμα να υπάρχει το τραγικό φαινόμενο της ακινητοποίησης μεγάλου ποσοστού υπηρεσιακών οχημάτων.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα η Ελληνική Κυβέρνηση διεξάγει νέες συζητήσεις με την Τρόικα για τους όρους και τις προθέσεις των νέων περικοπών που θα επιβληθούν στους εργαζομένους. Η νέα μείωση στους μισθούς μας, όπως μας δήλωσε στην συνάντηση που είχαμε αρχές Σεπτεμβρίου ο Υπουργός Οικονομικών θα ανέλθει το 2012 κατά μέσο όρο στο 6% και για το 2013 επιπρόσθετα στο 5,6%, ήτοι συνολικά κατά μέσο όρο 11,6% .

Εάν τελικώς συμφωνηθούν οι μειώσεις αυτές και ισχύσουν, ο Έλληνας Πυροσβέστης θα αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα καθημερινής επιβίωσης καθώς δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στα βασικά έξοδα του ιδίου αλλά και της οικογένειάς του. Κατ’ εκτίμηση μας, ο μέσος όρος των μηναίων αποδοχών μας θα κυμανθεί για εργασία 6 ημερών την εβδομάδα, θα κυμανθούν κάτω από τα 800 €.

Οι Έλληνες Πυροσβέστες μέχρι σήμερα εκδηλώνουν με συνεχείς δράσεις, τη διαμαρτυρία τους, ενώ μαζί με τους υπόλοιπους ένστολους εργαζόμενους έχουν διαμαρτυρηθεί στους εκπρόσωπους της Τρόικας, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον Γερμανό Πρέσβη κ.λ.π.

Εκτιμούμε ότι πρέπει να εκφραστεί στο 2ο συνέδριο του 2012 της F.E.U. στο Άμστερνταμ, η αντίθεση των ευρωπαίων στελεχών της Πυροσβεστικής στην άγρια πολιτική των περικοπών στα εισοδήματα των Ελλήνων Πυροσβεστών, αλλά και του προϋπολογισμού του Πυροσβεστικού Σώματος, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την ίδια την αποτελεσματικότητα της πολιτικής προστασίας της χώρας.

Αναμένουμε την απάντησής σας.