Οι Άγιοι Τρεις Παίδες «εν τη καμίνω» Προστάτες Πυροσβεστικού Σώματος

16Σύμφωνα με τη μακρόχρονη λαϊκή παράδοση στη χώρα μας, οι επαγγελματικές τάξεις  επεδίωξαν να βρουν και να έχουν έναν Άγιο προστάτη τους. Ως συνέχεια της ωραίας αυτής ευλαβούς συνήθειας, σήμερα πολλά επαγγέλματα και λειτουργήματα έχουν τον Άγιο προστάτη τους. Οι Έλληνες Πυροσβέστες αναγνώρισαν ως Προστάτες Άγιους, τους  «Τρείς εν καμίνω Παίδες, Ανανία – Αζαρία – Μισαήλ».

Αυτό το αφιέρωμα (e-book) για τους προστάτες του Πυροσβεστικού Σώματος, βασίστηκε σε υλικό από το αρχείο του Πυροσβεστικού Μουσείου, και παλιότερα άρθρα που  δημοσιεύτηκαν κατά καιρούς στα περιοδικά «Πυροσβεστική Επιθεώρηση» και «Πυροσβεστικό Γίγνεσθαι».

Η συγγραφή του γίνεται με ευλάβεια και χρέος για την υπέρτερη δύναμη των Αγίων μας, που προστατεύουν τους Έλληνες Πυροσβέστες στο καθημερινό, δύσκολο και επικίνδυνο αγώνα εναντίον των αδηφάγων φλογών, αλλά και όλων των κινδύνων που στοχεύουν την πολιτική προστασία στη  χώρα μας.

Ιωάννης Σταμούλης  – Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΑΠΣ

Δεκέμβριος 2014