ΟΙ ΑΜΝΟΙ ΤΕΛΟΣ…

Αρ. Πρωτ. : 2508 // 30-9-2011

ΠΡΟΣ : Μέλη ΕΑΠΣ
ΚΟΙΝ. : Μ.Μ.Ε. – Πολιτικά κόμματα
To Δ.Σ. της Ένωσής μας, στα πλαίσια της δράσης της, μεταξύ των άλλων αποφάσισε να διερευνήσει τη «νομιμότητα» της έκδοσης, εφαρμογής και σκοπιμότητας της τελευταίας «πρωτοφανούς» απόφασης κήρυξης πολυήμερης γενικής επιφυλακής σε όλο το πυροσβεστικό προσωπικό σε όλη τη χώρα, με την υπ αριθ. 985 Φ702.18 // 24-08-2011 απόφαση ΑΠΣ για «Έναρξη Γενικής επιφυλακής» και την υπ. αριθ. 1004 Φ 702.18 // 27-08-2011 όμοια της, για «Άρση Γενικής Επιφυλακής».
Παρακαλούμε όλους τους συναδέλφους μέλη της ΕΑΠΣ να μας αποστείλουν email από κάθε υπηρεσία με τον επιπρόσθετο χρόνο απασχόλησης τους, κατά την διάρκεια της γενικής επιφυλακής ( από 25-08-2011 Ω/07:00 μέχρι και 28-08-2011 και Ω/07:30), προκειμένου να διεκδικήσουμε δικαστικά την αποζημίωση του, αλλά και την απόδοση ευθυνών για αυτήν την διοικητική πράξη η οποία δημιούργησε ιδιαιτέρως επιβαρυντικές εργασιακές συνθήκες σε όσους την υπέστησαν.
Ειδικότερα οι συνθήκες εργασίας που επιβληθήκαν στο πυροσβεστικό προσωπικό, χαρακτηρίζονται από εκβιαζόμενη απλήρωτη υπερεργασία, απάνθρωπα και εξοντωτικά ωράρια, απουσία συνθηκών και όρων υγιεινής και ασφάλειας εργασίας, σαθρό, αναχρονιστικό και αυταρχικό εσωτερικό διοικητικό καθεστώς και αφόρητη εργασιακή πίεση.
Το ωράριο εργασίας του Πυροσβεστικού Προσωπικού προβλέπεται απ΄ το άρθρο 23 παρ.2, το αρθρ. 19 παρ.1του Π.Δ.210/92 και την υπ. αριθ. 3302 οικ. Φ105.6 // 18-01-2010 Απόφαση ΑΠΣ.
Η επιφυλακή καθορίζεται από το άρθρο 24 του Π.Δ. 210/1992 καθώς και με τις υπάρχουσες ισχύουσες διαταγές για την επιφυλακή του Πυροσβεστικού προσωπικού (α.π. 20185 Φ 105.1 // 04-06-1999 και α.π. 25566 Φ 105.6 // 25-05-2001) και την σύνδεση αυτών με την έκδοση του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς (Υ.Α. 17961Φ109.1 // 04-06-1998 και α.π. 18041 Φ 702.15 // 23-04-1999) σε συνδυασμό με το «νόμιμο» του Σχεδίου Αντιμετώπισης Δασικών Πυρκαγιών στο μέρος των εργασιακών υποχρεώσεων που επιβάλλει στο πυροσβεστικό προσωπικό και ειδικότερα στους Αξιωματικούς, σε σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *