Οι ασύρματες επικοινωνίες του Πυροσβεστικού Σώματος

Aρ. Πρωτ. : 3449 // 23-12-2014

Προς: Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ.Βασίλη Κικίλια

Κύριε Υπουργέ.

Με την από 24-09-2014 επιστολή μας, σας είχαμε επισημάνει το πρόβλημα, που εν μέσω αντιπυρικής περιόδου, αντιμετώπισε το Πυροσβεστικό Σώμα, στις υπηρεσίες της Αττικής, από την παύση του σύγχρονου συστήματος ασύρματων επικοινωνιών του. Αποτέλεσμα της παραπάνω κατάστασης είναι για την ασύρματη επικοινωνία των πυροσβεστικών επιχειρήσεων να χρησιμοποιείται το παλαιό αναλογικό σύστημα επικοινωνιών, με προβλήματα, υστερήσεις και κενά επικοινωνίας, δυσχεραίνοντας τις πυροσβεστικές επιχειρήσεις, αλλά και δημιουργώντας κινδύνους για την ασφάλεια του εμπλεκομένου σε αυτές πυροσβεστικού προσωπικού.

Κύριε Υπουργέ

Με το από 18-12-2014 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου μας, πληροφορηθήκαμε ότι το «Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη προχώρησε στην απόκτηση νέου τηλεπικοινωνιακού συστήματος τύπου TETRA, για την κάλυψη των επικοινωνιακών της αναγκών της Ελληνικής Αστυνομίας», που «αποτελεί το πλέον σύγχρονο τεχνολογικά σύστημα επικοινωνίας». Επειδή από τα παραπάνω δεν αναφέρεται πουθενά αν το συγκεκριμένο σύστημα, θα εξυπηρετεί και τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος, περιμένουμε την άμεση παρέμβασή σας για να επιλυθεί και το αντίστοιχο πρόβλημα που απασχολεί το Πυροσβεστικό Σώμα.