Οι εκπρόσωποι μας στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων

ps-logo webΣυνάδελφοι,

Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την ανάδειξη των δύο αιρετών μελών – εκπροσώπων των Αξιωματικών του Π.Σ. για το υπηρεσιακό συμβούλιο μεταθέσεων.

Οι συνάδελφοι που εκλέχθηκαν ως τακτικά μέλη του συμβουλίου είναι ο Πύραρχος Μανιάτης Αναστάσιος από το ψηφοδέλτιο της ΑΕΠΑΠΣ και ο Επιπυραγός Γιαννόπουλος Σωκράτης από το ψηφοδέλτιο της ΕΑΑΠΣ. Οι συνάδελφοι που εκλέχτηκαν ως αναπληρωματικά μέλη του συμβουλίου είναι ο Πύραρχος Σιμτσής Δημήτριος από την ΑΕΠΑΠΣ και ο Πυραγός Ξηρόκωστας Κωσταντίνος από την ΕΑΑΠΣ

Στους συναδέλφους τους ευχόμαστε καλή δύναμη στα νέα τους καθήκοντα και να διασφαλίσουν με την παρουσία τους στο όργανο, την διαφανή και δίκαιη εφαρμογή του κανονισμού μεταθέσεων επ ωφελεία των συναδέλφων που τους εξέλεξαν.

Η ΕΑΠΣ βρίσκεται δίπλα τους για να ενισχύσει το έργο τους και θα τους παρέξει κάθε συνδρομή για την επίτευξή του. Ειδικά στους χαλεπούς καιρούς της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης, που η “υπηρεσιακή” μετάθεση είναι πολλαπλώς δυσμενής για τον συνάδελφο.