ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Συνάδελφοι
Όπως σας είναι γνωστό από τις ενημερώσεις που τακτικά κάνει η ΕΑΠΣ για τα πυροσβεστικά ταμεία στο ΤΕΑΠΑΣΑ, δυστυχώς τα τελευταία 2 μνημόνια στόχευσαν ισοπεδωτικά τον “απομαχικό πυροσβεστικό μας κουμπαρά”. Με το “περίφημο” άρθρο 220 Ν.4281/2014 επιβλήθηκε η επιλογή ΣΚΥΛΑΣ ή ΧΑΡΥΒΔΗΣ όπου το επικουρικό μας ΤΕΑΥΠΣ ή θα αφομοιωνόταν από το ΕΤΕΑ ή θα μετατρεπόταν σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ), υποχρεωτικής ασφάλισης (Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης). Καταληκτική ημερομηνία προβλέφθηκε για την “υποχρεωτική επιλογή” η 31/12/2014.
Εγκαίρως η Ένωσή μας προχώρησε σε άμεση ενημέρωση των μελών μας και απευθυνθήκαμε στην αντιπροσωπευτικότερη συνδικαλιστική οργάνωση του χώρου μας (ΠΟΕΥΠΣ), όπως προβλεπόταν από το νόμο, για να ασκηθούν τα προβλεπόμενα δικαιώματα. Πράγματι με συντονισμένες ενέργειες, ανατέθηκε και εκπονήθηκε η απαιτούμενη αναλογιστική μελέτη για την αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης των ταμείων μας και μετά από την σχετική απόφαση συνεδρίου της ΠΟΕΥΠΣ, προκρίθηκε η επιλογή της ίδρυσης Πυροσβεστικού Επαγγελματικού Ταμείου, για το οποίο ετοιμάστηκε ο απαιτούμενος φάκελος δικαιολογητικών.


Στην παραπάνω διαδικασία η ΕΑΠΣ συνέδραμε την ΠΟΕΥΠΣ σε όλα τα επίπεδα που χρειάστηκε. Εντός των προθεσμιών που έθετε ο Ν.4281/2014 υποβλήθηκαν στις 12-12-2014 προς το Υπουργείο Εργασίας και την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, οι απαιτούμενες αναλογιστικές μελέτες και το σχέδιο καταστατικού του υπό ίδρυση Επαγγελματικού Ταμείου. Ο φάκελος ξεκίνησε να αξιολογείται από το υπουργείο Εργασίας & την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, ενώ παράλληλα σε κοινή δράση με όλα τα σωματεία ΠΣ και ΕΛΑΣ έγιναν συνεχείς προσπάθειες για την κατάργηση του άρθρου 220.
Δυστυχώς και οι δύο απελθούσες κυβερνήσεις, ακολούθησαν παρελκυστική πολιτική, δίνοντας με το άρθρο 119 του Ν.4316/2014, παράταση της “υποχρεωτικής επιλογής” μέχρι 28/2/2015, στη συνεχεία με το άρθρο 31 του Ν.4320/2015 παράταση μέχρι 30/06/2015 και με το άρθρο 28 Ν.4331/2015 παράταση μέχρι 31/12/2015.
Η δραματικότερη όμως εξέλιξη ήταν το άρθρο 3 του Ν.4334/2015, όπου το 3ο μνημόνιο αφαιρεί πλέον την δυνατότητα της επιλογής και επιτάσσει και μάλιστα αναδρομικά την ένταξη του ΤΕΑΥΠΣ από 01/01/2015 στο ΕΤΕΑ. Λίγες μέρες μετά, με το άρθρο 2 του Ν.4336/2015, η ημερομηνία της υποχρεωτικής ένταξης του ΤΕΑΥΠΣ στο ΕΤΕΑ μετακινείται την 1η Σεπτεμβρίου 2015. Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, έγινε εκ νέου επανυποβολή όλων των απαραίτητων που ζητήθηκαν από Υπουργείο Εργασίας και την Αναλογιστική Αρχή προκειμένου να προχωρήσει το εμπρόθεσμο αίτημα για μετατροπή του ΤΕΑΥΠΣ σε επαγγελματικό ταμείο.
Την 09-09-2015 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη των στελεχών της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και των αναλογιστών – μελετητών. Στη σύσκεψη τέθηκαν οι παρατηρήσεις της ΕΑΑ οι οποίες συμπεριλήφθησαν σε νέα επικαιροποιημένη μελέτη όπου υποβλήθηκε άμεσα την επόμενη μέρα. Σύμφωνα με αυτή προβλέπεται η μετατροπή μόνο του ΤΕΑΥΠΣ σε επαγγελματικό ταμείο ενώ το ΤΠΥΠΣ (που χορηγεί το εφάπαξ) θα παραμείνει στο ΤΕΑΠΑΣΑ.
Αυτή η επιλογή της μετατροπής θα προσπαθήσει να διασφαλίσει το Πυροσβεστικό Επικουρικό Ταμείο. από την “εξαφάνισή του” από το ΕΤΕΑ, το οποίο ξέρουμε από τώρα ότι προβλέπει μόνο μειώσεις παροχών με βάση την ισχύουσα δομή του συντελεστή βιωσιμότητας, του συντελεστή συσσώρευσης των εισφορών και των δημογραφικών προβολών του πληθυσμού των εργαζομένων και συνταξιούχων που υπάγονται σε αυτό. Σε αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθεί ότι μετά και το 3ο μνημόνιο, έχει ανοίξει ο δρόμος για τη συγχώνευση κύριας και επικουρικής σύνταξης, κάτι που σημαίνει την εξαφάνιση της επικουρικής σύνταξής μας.
Το ΕΤΕΑ δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι θα υπάρχει έστω αυτή η μειωμένη επικουρική σύνταξη, παρότι θα πάρει τα 53.000.000 Ευρώ τα οποία είναι η περιουσία του ΤΕΑΥΠΣ. Σύμφωνα με την ομάδα των αναλογιστών, με την τυχόν ένταξη του ΤΕΑΥΠΣ από 01/09/2015 στο ΕΤΕΑ προκύπτουν οι κατωτέρω συνέπειες:
1. Αύξηση εισφορών από 01/09/2015 στους 3.000 περίπου παλαιούς ασφαλισμένους (έως 31-12-1992) του ΠΣ, αφού τα ταμεία που εντάσσονται στο ΕΤΕΑ υπολογίζουν τις εισφορές επί του συνόλων των αποδοχών με ποσοστό 3% (άρθρο 5 Ν.4225/2014), ενώ ο ΤΕΑΥΠΣ υπολόγιζε τις εισφορές σε ποσοστό 5% επί του Βασικού Μισθού. Αυτό σημαίνει αύξηση των εισφορών υπέρ ΤΕΑΥΠΣ/ΕΤΕΑ 50% περίπου, με αντίστοιχη μείωση του μηνιαίου μισθού των Πυροσβεστικών Υπαλλήλων (παλαιών ασφαλισμένων). Τα ανωτέρω αναμένετε να παρακρατηθούν αναδρομικά μετά την πλήρη ένταξη, όταν εκκινήσει την διαδικασία το ΕΤΕΑ. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής παραδείγματα:
• Αρχιπυροσβέστης με 15 έτη συντάξιμη υπηρεσία θα επιβαρυνθεί επιπλέον με 15,00 Ευρώ μηνιαίως
• Πυρονόμος με 17 έτη συντάξιμη υπηρεσία θα επιβαρυνθεί επιπλέον με 21,00 Ευρώ μηνιαίως
• Επιπυραγός με 21 χρόνια συντάξιμη υπηρεσία θα επιβαρυνθεί επιπλέον με 25,00 Ευρώ μηνιαίως.
2. Θα σημειωθεί επιβάρυνση του προϋπολογισμού του ΠΣ με 3% εργοδοτικής εισφοράς από 01/09/15 για παλαιούς ασφαλισμένους (έως 31-12-1992), περίπου 2.000.000,00 Ευρώ.
3. Από την στιγμή ένταξης στο ΕΤΕΑ θα σταματήσει η χορήγηση δανείων σε μετόχους αφού το ΕΤΕΑ δεν παρέχει δάνεια σε μετόχους αλλά μόνο στο προσωπικό του.
4. Τέλος αναμένεται η χορήγηση των νέων συντάξεων να γίνεται με μεγάλη καθυστέρηση, ενώ αναμένεται άμεση μείωση των καταβαλόμενων συντάξεων, ήδη τον Ιούλιο του 2014 το ΕΤΕΑ έκανε οριζόντια μείωση 5,2% στις χορηγούμενες συντάξεις και αναμένεται νέα μείωση με την εφαρμογή του συντελεστή βιωσιμότητας (ρήτρα μηδενικού ελλείμματος).
Συνάδελφοι
Σήμερα μπροστά σε αυτά τα δεδομένα αναμένουμε από την νέα πολιτική ηγεσία, όποια και αν είναι αυτή, μετά τις εκλογές, να κάνει το αυτονόητο και να ολοκληρώσει την διαδικασία που στοίχισε κόπο και χρήμα και να δείξει ότι το Ελληνικό Δημόσιο θα εκπληρώσει, την υποχρέωσή του να εκδώσει διαπιστωτική πράξη για την εξαίρεση του ΤΕΑΥΠΣ από την ένταξη του στο ΕΤΕΑ.
Σε διαφορετική απόφαση, βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με την ΠΟΕΥΠΣ για την άσκηση όλων των απαραίτητων ενεργειών, ώστε να σώσουμε το ταμείο μας.