Οι θέσεις της κυβέρνησης για το ΠΣ

2015-09-28

Οι θέσεις για το ΠΣ όπως εκφράστηκαν κατά τη συζήτηση επί των προγραμματικών δηλώσεων της Κυβέρνησης

Συνάδελφοι

Κατά την παρουσίαση των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης στη Βουλή, ο Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Ν. Τόσκας, για τα ζητήματα του Πυροσβεστικού Σώματος ανέφερε:

 • Θέλουμε, ιδεωδώς, Σώματα Ασφαλείας για τις ανάγκες προστασίας του πολίτη από τις έκτακτες καταστροφές και κινδύνους μέχρι τη δράση του οργανωμένου εγκλήματος.
 • Σε αυτά τα πλαίσια η αναδιοργάνωση, θα έχει, μεταξύ άλλων, ως κύριο σκοπό την εξοικονόμηση προσωπικού και τεχνικών μέσων για την αποτελεσματικότερη δράση και πρόληψη μαζί με τον αναπροσανατολισμό της φιλοσοφίας δράσης τους ώστε πράγματι να αντιμετωπίζεται η ακραία εγκληματικότητα και να τίθενται υπό έλεγχο κρίσιμα περιστατικά και τομείς κινδύνου, αντί μια συνήθους αστυνομικής τάξης ρουτίνας. Κάτω από αυτό το πρίσμα θα πρέπει η Βουλή να συζητήσει πάνω σε ένα νέο σχέδιο νόμου που θα επιφέρει αναγκαίες αλλαγές στο ν. 4249/2014 αφού προηγουμένως εκτεθεί σε διάλογο και με τα σώματα, και με τους συνδικαλιστικούς τους φορείς, και με ενδιαφερόμενους κοινωνικούς φορείς.
 • Δεν μπορεί να γίνει ανεκτή η υποκατάσταση της κρατικής λειτουργίας που επιτελούν τα Σώματα Ασφαλείας από διάφορες οργανώσεις, που δημαγωγούν απευθυνόμενες στα κακά ένστικτα, τις καθυστερημένες νοοτροπίες, ενισχύοντας το ρατσισμό, την ξενοφοβία και τη μισαλλοδοξία.
 • Άλλο ο εθελοντισμός και η συνεργασία που είναι ευπρόσδεκτη από πολίτες και κοινωνικές οργανώσεις με ευαισθησία και ανθρωπιστική αλληλεγγύη και άλλο η υπονόμευση του κράτους δικαίου.
 • Δεν μπορούμε επίσης να κλείσουμε τα μάτια στις οργανωμένες δημόσιες βιαιοπραγίες που στρέφονται όχι μόνο εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων αλλά και κατά της περιουσίας και των εννόμων αγαθών των Ελλήνων πολιτών, που είναι χρέος μας να περιφρουρήσουμε.
 • Με την ανακατανομή και την αποδοτικότερη αξιοποίηση του έμψυχου δυναμικού και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού των Υπηρεσιών, θα επιτευχθεί η βελτίωση του επιπέδου προστασίας και εξυπηρέτησης των πολιτών, όπως και με την ενδυνάμωση της αμφίδρομης σχέσης αποδοχής και εμπιστοσύνης μεταξύ του αστυνομικού προσωπικού και του πολίτη.
 • Στην Πυροσβεστική απαιτείται αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών του Σώματος κατόπιν εμπεριστατωμένης μελέτης με σκοπό την προσαρμογή στην γενικότερη διοικητική δομή του κράτους, τις σύγχρονες πυροσβεστικές ανάγκες, απαιτήσεις και προδιαγραφές και λαμβάνοντας υπόψη τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες και το νέο δημοσιονομικό περιβάλλον, καθότι κατά την εφαρμογή του Ν.4249/2014, έχουν εντοπισθεί αρκετά προβλήματα και δυσλειτουργίες τα οποία απαιτούν θεραπεία.
 • Αναγκαία είναι η αναμόρφωση του συστήματος κρίσεων των Αξιωματικών με εμπέδωση αξιοκρατικού συστήματος κριτηρίων, αξιοποίηση των δεξιοτήτων, σύνταξη βαθμολογίου για τους κατωτέρους αλλά και η επικαιροποίηση του συστήματος μεταθέσεων ώστε να ενσωματωθούν οι διαχρονικές μεταβολές στην σύνθεση και στον αριθμό του προσωπικού και να ανταποκρίνεται η κατανομή του στα σημερινά επιχειρησιακά δεδομένα και απαιτήσεις.
 • Η εισαγωγή των νέων πυροσβεστικών υπαλλήλων μέσω πανελληνίων έχει δρομολογηθεί από το ερχόμενο εκπαιδευτικό έτος και στο πλαίσιο αυτό δρομολογούνται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας γενικότερα ώστε να προσαρμοστεί στις νέες απαιτήσεις με την ανωτατοποίηση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και δημιουργία Εθνικής σχολής Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.
 • Ζήτημα προτεραιότητας είναι επίσης η αναβάθμιση της Γεν. Γραμμ. Πολ. Προστασίας ως σχεδιαστικού – στρατηγικού οργάνου και του Πυρ. Σώματος ως επιχειρησιακού βραχίονα. Θα καλύψουμε όλα τα κενά θέσεων πυροσβεστών 5ετούς υποχρέωσης και θα ενεργοποιήσουμε το νέο κέντρο λειτουργίας για τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης.
 • Το πρόβλημα της επάρκειας των Εναερίων Μέσων Δασοπυρόσβεσης του Εθνικού Εναέριου Στόλου είναι εντοπισμένο και αποτυπώνεται σε σχετικές μελέτες. Ήδη δόθηκαν οδηγίες για σύνταξη επιχειρησιακών απαιτήσεων για την ενίσχυση και ανανέωση του Εθνικού Εναέριου Στόλου όταν δοθεί η δυνατότητα.
 • Η Ομογενοποίηση του Προσωπικού με την ένταξη των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης στο Μόνιμο Πυροσβεστικό Προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος είναι αναγκαία αλλά πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας. Θα γίνει τριετής επέκταση του ΠΔ.125/2003 σχετικά με την πρόσληψη των 1.500 εποχικών υπαλλήλων.
 • Τις λίγες ημέρες που έχουμε στο Υπουργείο, αποφασίσαμε και την επόμενη εβδομάδα θα ενταχθούν τα 2 Ε/Π Super Puma και 3 Β.Κ. του Π.Σ. μαζί με 5 ασθενοφόρα στο σύστημα αεροδιακομιδών, παράλληλα με τις λοιπές αποστολές τους.
 • Πρόθεση μας είναι να επιλύσουμε σύντομα πολλά από τα χρονίζοντα προβλήματα, αλλά γ ια να είμαστε αποτελεσματικότεροι θα πρέπει να εκπαιδευτούμε καλύτερα, με άρτια οργάνωση, προσήλωση και δόγμα, όπως όλο το ελληνικό κράτος, στην διαχείριση κρίσεων. Αυτό θα επιτευχθεί με ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό, που δεν θα αφορά μόνο το παρόν αλλά τις επόμενες δεκαετίες.
 • Εδώ χρειάζεται η συνεισφορά όλων των πολιτικών δυνάμεων, γιατί η πρόκληση της ασφάλειας, είναι εθνική και όχι κομματική υπόθεση.

Από την ανάγνωση των παραπάνω, διαπιστώνουμε ότι ο βασικός κορμός της κυβερνητικής στρατηγικής για το Πυροσβεστικό Σώμα, κινείται στο μεγαλύτερο μέρος της, στο πλαίσιο αρχών και προτάσεων που και το συνδικαλιστικό μας κίνημα έχει στοχεύσει.

Όπως και στην πρόσφατη συνάντησή της Ένωσής μας με τον κ. Αν. Υπουργό, εκφράσαμε, θα είμαστε αρωγοί με τις απόψεις μας και τις προτάσεις μας στην υλοποίηση των παραπάνω, αλλά και των υπόλοιπων προβλημάτων του πυροσβεστικού οργανισμού.

Άλλωστε κοινός στόχος αποτελεί πέρα από την βελτίωση της εργασιακής κατάστασης των συναδέλφων, η βέλτιστη αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας που απολαμβάνουν οι συμπολίτες στην πατρίδα μας.