Οι νέες ασφαλιστικές ρυθμίσεις που προωθούνται

Οι νέες ασφαλιστικές ρυθμίσεις που προωθούνται στο εφαρμοστκό νομοσχέδιο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Συνάδελφοι

Έληξε σήμερα η δικτυακή διαβούλευση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο: «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ»,

Στο άρθρο 1 του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που ξεκαθαρίζουν πλέον ότι οι ασφαλιστικές ρυθμίσεις του 3ου Μνημονίου, δεν θίγουν το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό μας σύστημα.

Έτσι επαναδιατυπώνεται ότι το νομοθετικό κείμενο που διέπει το συνταξιοδοτικό καθεστώς των ενστόλων των Σ.Α. και των Ε.Δ. είναι αυτό που προβλέπεται από το άρθρο 4 του Ν.3865/2010 .