ΟΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΛΕΚΤΙΚΑ ΨΥΧΙΑ ΤΟΥ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

2012-02-28_2

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων το πολλοστό στη σειρά μνημονιακό πολυνομοσχέδιο, κατ επιταγή των τροικανών, και δανειστών της φτωχής πατρίδας μας. Στο νομοσχέδιο συμπεριλήφθηκε και η κατάφωρα άδικη ρύθμιση, στην οποία δόθηκε το ποσό των 500 ευρώ, ως διαμοιρασμός του “πλεονάσματος”, περίπου στο 1/8 του πυροσβεστικού προσωπικού. Την παραπάνω ρύθμιση παραμονές της ψήφισης, το συνδικαλιστικό κίνημα των ενστόλων, έκανε προσπάθειες για να δοθεί στο σύνολο του προσωπικού και στο τέλος τουλάχιστον να χορηγηθεί σε ένα μεγαλύτερο του αρχικά προϋπολογισθέντος αριθμού δικαιούχων.

Τελικά η ρύθμιση προβλέπει ότι “Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, τα οποία αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 50 και 51 του ν.3205/2003 (Α’ 297), όπως ισχύουν, και ευρίσκονταν σε ενέργεια κατά την 31-1-2014, καταβάλλεται εφάπαξ χρηματική ενίσχυση, ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ.

Η καταβολή της ενίσχυσης πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (Ε.Α.Π.) με καταστάσεις που συντάσσουν σι εκκαθαριστές αποδοχών των οικείων Υπηρεσιών. Η ανωτέρω ενίσχυση καταβάλλεται ολόκληρη, εφόσον οι συνολικές μεικτές τακτικές αποδοχές μηνός Ιανουαρίου 2014 των ανωτέρω στελεχών, δεν υπερέβαιναν τα χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ. Για αποδοχές πάνω από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ και μέχρι χίλια πεντακόσια σαράντα δύο (1.542) ευρώ, η εφάπαξ χρηματική ενίσχυση μειώνεται κατά δώδεκα (12) ευρώ για κάθε ένα (1) επιπλέον ευρώ αποδοχών.

Για τον προσδιορισμό των μηνιαίων τακτικών αποδοχών δεν συνυπολογίζονται οι κάτωθι παροχές:

α) Η οικογενειακή παροχή (άρθρο 17 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α).

β) Η ειδική αποζημίωση (πενθήμερα) της αριθμ. 2015007/1423/0022/14.2.1989 ΚΥΑ. (ΦΕΚ 199 Β), που κυρώθηκε με το άρθρο 7 παρ.1 του ν.1858/1989 (ΦΕΚ 148 Α) και της αριθμ. 164721/4033/12.1.1982 ΚΥΑ (ΦΕΚ 58 Β’), που κυρώθηκε με το άρθρο 55 παρ.Θ του ν.1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α).

γ) Το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων (νυχτερινά) (άρθρο 51 παρ.Α8 του ν. 3205/2003).

Το ποσό αυτής της χρηματικής ενίσχυσης είναι αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Στο ίδιο πολυνομοσχέδιο στοχεύθηκε για άλλη μια φορά το ΤΕΑΠΑΣΑ καταργώντας κοινωνικούς πόρους σε Τομείς του, αλλά το κυριότερο εισάγοντας ρύθμιση που αλλάζει άρδην τον τρόπο υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων, αλλά και του εφάπαξ βοηθήματος, πέραν του ότι θα επανέφερε το ΤΕΑΠΑΣΑ στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας:

“Από 1.1.2015 οι φορείς, τομείς και κλάδοι Επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, οι Τομείς του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη λειτουργούν με βάση το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση και οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται για κάθε ασφαλισμένο τηρούνται σε ατομικές μερίδες. Από την ίδια ημερομηνία οι διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4052/2012 (Α΄41), όπως ισχύει, έχουν ανάλογη εφαρμογή και στους εν λόγω φορείς, τομείς και κλάδους”.

Ρύθμιση που αποτελεί εκ νέου παρέμβαση στον ασφαλιστικό μας φορέα, παρά την πρόσφατη υπαγωγή του στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

Για τη συγκεκριμένη ρύθμιση, άμεσα έγιναν παρεμβάσεις προς κόμματα και βουλευτές, τόσο μέσω των σωματείων μας, καθώς και θεσμικά μέσω του Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ. Αποτέλεσμα των παρεμβάσεων ήταν ο Υπουργός Εργασίας από το βήμα της Βουλής να δηλώσει ότι το ΤΕΑΠΑΣΑ παραμένει υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και να καταθέσει σχετική νομοτεχνική βελτίωση.

Δυστυχώς τα παραπάνω δείχνουν ότι η τροικανή εποπτεία και τα μνημόνια δεν έχουν σταματημό. Παράλληλα φανερώνεται η αναγκαιότητα της συνεχούς επαγρύπνησης του συνδικαλιστικού κινήματος μας για την απόκρουση των πολιτικών που δυστυχώς συνεχίζουν την φτωχοποίηση των ενστόλων τόσο των ενεργεία όσο και των αφυπηρετήσαντων.