Οι φωνές για την “Κλιματική αλλαγή” που μάλλον δεν λαμβάνονται σοβαρά υπόψη

2014-10-26

Του Προέδρου του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ Πυράρχου Γιάννη Σταμούλη

Οι τελευταίες πλημμύρες της ελληνικής πρωτεύουσας, αποτελούν μια ακόμη τραγική υπόμνηση για την σοβαρότητα των κλιματικών αλλαγών και μια σοβαρή υπόμνηση ότι οι απειλές της πολιτικής προστασίας πρέπει επιτέλους να ληφθούν σοβαρά υπόψη.

Το ακραίο της εκδήλωσης των φυσικών φαινομένων, προφανώς έχει τους δικούς της, αυτόνομους νόμους και δεν υπακούει στην ανθρώπινη θέληση. Η διαχείριση όμως της εκδήλωσής τους και η κυρίως η θωράκιση έναντι τους, σαφώς και μπορεί να υπακούει στην θέληση της κοινωνίας μας για αποτελεσματική προστασία.

Επίσης σήμερα, ουδείς υπεύθυνος μπορεί να πει ότι είναι αδιάβαστος στην ενημέρωση περί του τρομακτικού της εκδήλωσης της κλιματικής αλλαγής.

Συνέχεια του άρθρου