Οφειλόμενες άδειες και ημερήσιες αναπαύσεις του πυροσβεστικού προσωπικού

Προς : Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μ. Χρυσοχοίδη

Κοινοποίηση :

1. Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης Κρίσεων κ. Ν. ΧΑΡΔΑΛΙΑ

2. Γραφείο Ε.Γ.Α.Π.Σ.

Κύριε Υπουργέ

Εν αναμονή της υλοποίησης του αιτήματός μας για συνάντηση με το Δ.Σ. της Ένωσής μας, είναι αναγκαίο να σας επισημάνουμε ένα φλέγον πρόβλημα που απασχολεί για μεγάλο χρονικό διάστημα τα στελέχη του Πυροσβετικού Σώματος και αφορά τις οφειλόμενες άδειες τόσο του τρέχοντος έτους όσο και των προηγούμενων ετών.

Τα τελευταία χρόνια κυρίως, λόγω της υπερεργασίας του προσωπικού κυρίως στις αντιπυρικές περιόδους, ένας μεγάλος αριθμός από αυτό, κυρίως Αξιωματικοί, τους οφείλονται ημέρες κανονικών αδειών που δεν τους χορηγήθηκαν και που με διαταγές του ΑΠΣ, απλά λογιστικά μεταφέρθηκαν από έτος σε έτος. Για τον ίδιο λόγο, εκατοντάδες ώρες ημερησίων αναπαύσεων, οφείλονται στο προσωπικό, οι οποίες πρακτικά, λόγω του επιχειρησιακού έργου, είναι αδύνατο να χορηγηθούν, αναμένοντας προφανώς τον προσυνταξιοδοτικό χρόνο των δικαιούχων.

Κύριε Υπουργέ

Από την πρώτη σας θητεία, ως πολιτική ηγεσία μας, είχατε αντιμετωπίσει και τότε το ίδιο πρόβλημά μας, παίρνοντας την πρωτοβουλία, μετά από πρότασή μας, και αποζημιώθηκαν οι οφειλόμενες ημερήσιες αναπαύσεις του πυροσβεστικού προσωπικού, αναγνωρίζοντας εμπράκτως την υπερεργασία του, στα νέα καθήκοντα της δασοπύροσβεσης, που προσφάτως είχε επωμιστεί.

Δυστυχώς και σήμερα το σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού, βρισκόμαστε στην ίδια θέση και ζητάμε την πολιτική σας πρωτοβουλία, μαζί με του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρησης Κρίσεων κ. Ν. Χαρδαλιά για την θεσμική και οριστική επίλυση του χρόνιου αυτού προβλήματος. Για την επίλυση του ως άνω αναφερθέντος ζητήματος, σας καταθέτουμε την πρότασή μας ώστε να βοηθήσουμε από την πλευρά μας για την καλύτερη δυνατή επίλυση. Η πρότασή μας περιλαμβάνει δύο τμήματα, το μεταβατικό και το οριστικό. Συγκεκριμένα :

Στο μεταβατικό στάδιο, να γίνει λεπτομερής αποτύπωση-καταγραφή άμεσα για το σύνολο των οφειλομένων ημερών αδειών παρελθόντων ετών καθώς και των ημερήσιων αναπαύσεων λόγω υπερεργασίας του πυροσβεστικού προσωπικού. Στη συνέχεια και σε χρόνο μέχρι την έναρξη της ερχόμενης αντιπυρικής περιόδου, να αποζημιωθεί το πυροσβεστικό προσωπικό με την προβλεπόμενη αποζημίωση για την πέρα του πενθημέρου εργασία, ώστε να μηδενιστούν οι ανωτέρω υποχρεώσεις του Πυροσβεστικού Σώματος έναντι των εργαζόμενων

Στο οριστικό στάδιο, να θεσμοθετηθεί ότι οιαδήποτε αιτιολογημένη υπερεργασία, λόγω του επιχειρησιακού έργου του Πυροσβεστικού Σώματος, θα θεωρείται εργασία πέραν του πενθημέρου καθορίζοντας την αμοιβή της αποζημίωσης όπως ισχύει σχετικά και θα αποζημιώνεται εντός του επομένου μηνός,.

Για την ορθολογική διαχείριση της υπερεργασίας να οριστεί πλαφόν σε ετήσια βάση, που δεν θα δύναται η Υπηρεσία να υπερβεί, εάν δεν υπάρχουν σχετικές πιστώσεις. Για τις δε ημέρες αδειών που δεν θα χορηγούνται μέχρι την αρχή της επομένης αντιπυρικής περιόδου, με ευθύνη της Υπηρεσίας, να καταβάλλεται ανάλογη αποζημίωση, η οποία θα καθορίζεται αναλογούμενη στο 1/30 του βασικού μισθού του υπαλλήλου ανά οφειλόμενης ημέρας αδείας.

Εκτιμούμε ότι με την διαδικασία που περιγράψαμε παραπάνω θα δοθεί ένα τέλος στο χρονίζων πρόβλημα που για πολλά έτη μεταφέρεται και δημιουργεί ενδεχόμενα κωλλύματα στη λειτουργία του Πυροσβεστικού Σώματος.