Συνεντεύξεις του προέδρου του ΔΣ της ΕΑΠΣ

Η ΕΑΠΣ δεν θα αφήσει κανέναν να αμαυρώσει την τιμή και την υπόληψη των λειτουργών του ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΎ ΣΏΜΑΤΟΣ.

Συνέντευξη του προέδρου του ΔΣ της ΕΑΠΣ Αρχιπυράρχου Γεώργιου Βιντζηλαίου :

20-07-2020 στην εκπομπή των Μ. Νιφλή – Α. Παυλόπουλου

22-07-2020 στην εκπομπή ΣΗΜΕΡΑ στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ (1:23 και μετά)