Παρέμβαση για τη ρύθμιση που επιφέρει περαιτέρω μειώσεις στις συντάξεις του πυροσβεστικού προσωπικού με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας

Προς: Υπουργό Εσωτερικών κ. Π. Σκουρλέτη

Υπουργό Εργασίας κ. Ε. Αχτσιόγλου

Αν. Υπουργό Εσωτερικών κ. Ν. Τόσκα

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί

Στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας με τίτλο «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ..και άλλες διατάξεις» στο άρθρο 3 ορίζεται ότι «από 01/01/2017 οι συντάξιμες αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές για όσους υπηρετούν ή προσλαμβάνονται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4472/2017 (Α’ 74) είναι οι μηνιαίες τακτικές αποδοχές της παραγράφου 10 του άρθρου 153, του ν.4472/2017, με εξαίρεση την προσωπική διαφορά του άρθρου 155 του ν. 4472/2017».

Σύμφωνα με την συγκεκριμένη ρύθμιση, προετοιμάζεται μια ακόμη μείωση στην ήδη κουτσουρεμένη από τα μνημόνια σύνταξη του πυροσβεστικού προσωπικού, μιας και μεγάλος αριθμός συναδέλφων με την ισχύ του νέου ειδικού μισθολογίου θα έχει «προσωπική διαφορά» στον μισθό του, για την οποία, σύμφωνα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, δεν θα του γίνεται ασφαλιστική κράτηση, οπότε και το συγκεκριμένο ποσό δε θα μετρά στον υπολογισμό της σύνταξης.

Είναι σαφές λοιπόν ότι η ρύθμιση ετοιμάζει νέα μείωση των συντάξεων για όσους συναδέλφους αποχωρήσουν μετά την 1-1-2017, αφού για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών τους δεν θα λαμβάνεται υπόψη η προσωπική διαφορά. οπότε και το ποσό αυτό θα αφαιρείται από τον υπολογισμό της σύνταξης. Επίσης η συγκεκριμένη ρύθμιση, επιβεβαιώνει τους φόβους μας για την «μη ομαλή» της καταβολής της «προσωπικής διαφοράς» στο μέλλον.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί

Γνωρίζετε καλά τις μνημονιακές περικοπές που έχει υποστεί το πυροσβεστικό προσωπικό και το σύνολο των ένστολων εργαζόμενων, τόσο στην ενέργεια όσο και στη σύνταξη. Προστατέψτε το από τις περαιτέρω μειώσεις όπως προδιαγράφει η σχεδιαζόμενη ρύθμιση.

Για το ΔΣ της ΕΑΠΣ

Ο Πρόεδρος – Γιάννης Σταμούλης

Ο Γεν. Γραμματέας – Τάσος Μανιάτης