Παρέμβαση για τους συναδέλφους που φοιτούν στην Σχολή Επιμόρφωσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Mε παρέμβαση της η Π.Ε. της ΕΑΠΣ Κεντρικής Μακεδονίας προς το ΔΣ έθεσε το θέμα των συναδέλφων που φοιτούν στα δύο τμήματα της Σχολής Επιμόρφωσης, Αθήνα και Θεσσαλονίκη και προέρχονται από άλλες πόλεις, οι οποίοι καλούνται να αντιμετωπίσουν τα απαραίτητα έξοδα μετάβασης και διαμονής τους εξ ιδίων πόρων. Μετά από τις επαφές με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΑΠΣ ενημερωθήκαμε ότι δόθηκαν οι κατάλληλες οδηγίες για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

Κατόπιν τούτου, οι δικαιούμενοι των σχετικών αποζημιώσεων συνάδελφοι, να επικοινωνήσουν με τις Υπηρεσίες τους σε συνεννόηση με την διοίκηση της Σχολής, για τις απαραίτητες ενέργειες.