Παρεμβάσεις της ΕΑΠΣ στη Σάμο

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της ΕΑΠΣ προς ολίγων ημερών για τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το πυροσβεστικό προσωπικό και οι πυροσβεστικές υπηρεσίες στη Σάμο, η ΕΑΠΣ προχώρησε με την παρουσία του Προέδρου του Δ.Σ. σε μια σειρά από επαφές – συναντήσεις στο νησί.

Μετά από συναντήσεις με τους συναδέλφους Αξιωματικούς στην Π.Υ. Σάμου, την Π.Υ. Α/Δ Σάμου και το Π.Κ. Καρλοβασίου, επιβεβαιώθηκε η ανησυχία της ΕΑΠΣ για τα δυσμενή αποτελέσματα των διοικητικών οριοβασιών στη διαχείριση του προσωπικού, όπως αυτά καταγγέλθηκαν με την τελευταία ανακοίνωση.

Με τον Αντιπερειφερειάρχη Σάμου κ. Κατρακάζο

Προβλήματα που καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη τόσο την διαχείριση της καθημερινότητας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Σάμου, όσο και στην ολοκληρωμένη και αποτελεσματική παροχή πυροπροστασίας στο καταπράσινο, αλλά πολύπαθο από τη δοκιμασία της φωτιάς, ακριτικό νησί μας. Προς αυτή την κατεύθυνση πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Αντιπερειφερειάρχη κ. Ν. Κατρακάζο όπου διαπιστώθηκε η κοινή ανησυχία για την πυρασφάλεια του νησιού συνεπεία των επιλογών διαχείρισης του πυροσβεστικού προσωπικού του νησιού, αλλά και των προβλημάτων των μέσων και εξοπλισμού, τόσο του Π.Σ. όσο και των εθελοντικών οργανώσεων.

Με τον Σεβασμιότατο κ.κ. Ευσέβιο

Σημαντική επίσης ήταν η πραγματοποίηση συνάντησης με τον Μητροπολίτη Σάμου, σεβασμιότατο κ.κ. Ευσέβιο, ο οποίος, από τη μακρά του θητεία ως επικεφαλής της Θρησκευτικής Υπηρεσίας του Υπουργείου μας, δείχνει ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση για τα ζητήματα της πυροπροστασίας και του πυροσβεστικού εθελοντισμού στο νησί.

Σημαντικά επίσης προβλήματα αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι στη νέα Π.Υ. του αεροδρομίου στο Πυθαγόρειο, τόσο σε κτιριακές υποδομές, όσο και σε θέματα πυροσβεστικού εξοπλισμού. Παραμένει ως ζήτημα αιχμής σαφώς και η μη δημοσιοποίηση της σύμβασης μεταξύ Υπουργείου και Εταιρείας για τα ζητήματα πυροπροστασίας. Στα πλαίσια προώθησης λύσεων των παραπάνω προβλημάτων πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Διευθυντή του Αεροδρομίου κ. Γ. Καραδήμο, από τον οποίο ζητήθηκε σε προτεραιότητα η άμεση εξασφάλιση όων των απαραίτητων μέσων για να μπορεί η Υπηρεσία μας να εκτελεί με ασφάλεια για το πυροσβεστικό προσωπικό το επιχειρησιακό έργο. Επίσης ζητήθηκε η άμεση εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών συνθηκών για την διαβίωση των συναδέλφων της νέας αυτής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Με τους συναδέλφους του Π.Κ. Καρλοβασίου

Εξίσου σημαντικά προβλήματα είναι και αυτά που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι στο Π.Κ. Καρλοβασίου. Το μείζον βέβαια αποτελεί η ίδια η κτιριακή εγκατάσταση η οποία είναι υπόδειγμα προς αποφυγήν και για το οποίο η μόνη λύση είναι η άμεση, από εχθές, μετεγκατάσταση του Π.Κ. Προς αυτήν την κατεύθυνση έγινε συνάντηση με τον Αντιδήμαρχο Καρλοβασίου, κ.Καλαντζή, ο οποίος δεσμεύτηκε για την εξεύρεση άμεσης λύσης, θέτοντας το ζήτημα στην πρώτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. Επίσης δεσμεύτηκε για την άμεση παρέμβασή του για τον καθαρισμό της εγκατάστασης, η οποία μέχρι σήμερα γίνεται από τους συναδέλφους του Π.Κ.

Πέρα από τις παραπάνω επαφές που είχαν σκεπό την επιτόπια αντίληψη των προβλημάτων και την ανάδειξή τους και στην τοπική κοινωνία, για την εξεύρεση βοήθειας και από εκεί, θα γίνουν εξειδικευμένες παρεμβάσεις προς την πυροσβεστική και πολιτική ηγεσία.