Παρουσίαση των πρώτων αποτελεσμάτων των Αναλογιστικών μελετών για τα πυροσβεστικά ταμεία

Συνάδελφοι,

Το Σαββάτο 15 Νοεμβρίου παρουσιάσθηκαν σε ανοικτή κοινή συνεδρίαση των συνδικαλιστικών στελεχών του Π.Σ. τα πρώτα στοιχεία των αναλογιστικών μελετών που διενεργούνται για τα πυροσβεστικά ταμεία.

Βασικοί ομιλητές ήταν οι αναλογιστές της εταιρείας Prudential, Βασίλειος Μαργιός – Καθηγητής Αναλογιστής και Οικονομολόγος ο κ. Κωνσταντίνος Νικολάου και κ. Βασίλης Μπέτσης. Επίσης παρουσίαση έκανε και ο αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού ταμείου των εργαζομένων στις εταιρίες πετρελαιοειδών κ. Ιωάννης Ζήλλης, ο οποίος παρουσίασε την εμπειρία δημιουργίας του ταμείου, από την πλευρά του συνδικαλιστικού φορέα, που σήκωσε το βάρος της απόφασης της ίδρυσης και της μη ένταξης στο Ε.Τ.Ε.Α.

Τα χαρακτηριστικά σημεία των ομιλιών επικεντρώθηκαν στα ακόλουθα:

  • Ο πυλώνας των επαγγελματικών ταμείων δημιουργήθηκε στην Ελλάδα το έτος 2002 για τον οποίον δίνει κίνητρα η πολιτεία, αφού οι εισφορές προς τα επαγγελματικά ταμεία αφαιρούνται από το εισόδημα και δεν φορολογούνται.
  • Η καλύτερη δομή ασφαλιστικού οργανισμού εξασφαλίζει σε όλες τις γενιές την χορήγηση σύνταξης, εφάπαξ παροχής ή παροχής υγείας, αφού οι εισφορές κάθε μετόχου, μπαίνουν σε έναν «κουμπαρά» και τον περιμένουν προσαυξημένες να τις εισπράξει στο μέλλον.
  • Ενεργοποιούνται πλέον οι νομοθετικές διατάξεις που έχουν ψηφιστεί με νόμους από το έτος 2010 και στο εξής (Ν. 3863/2010 κλπ) καθώς και μνημονιακές διατάξεις, με αποτέλεσμα να αναμένονται το επόμενο διάστημα εφαρμόστηκες διατάξεις που ωθούν τις συντάξεις και τα εφάπαξ σε συρρίκνωση.
  • Το μόνο που θα εγγυηθεί το κράτος στο επόμενο διάστημα θα είναι το ποσό κύριας σύνταξης ύψους 360,00 Euros, το οποίο θα υποστεί και αυτό μειώσεις ανάλογες με τον συντελεστή βιωσιμότητας των ελλειμματικών πλέον Ταμείων. Εάν το κράτος δεν μπορεί να εγγυηθεί τις κύριες συντάξεις, πόσο μάλλον να μπορεί να εγγυηθεί τις επικουρικές συντάξεις και τα εφάπαξ.
  • Πληθώρα πρόσφατων δημοσιευμάτων του Υπουργού Εργασίας αναφέρει ότι η τάση στην Ελλάδα είναι για αρχή, ένωση των επικουρικών Ταμείων σε ένα μεγάλο το οποίο είναι εν τη γένεση του θα είναι ελλειμματικό αφού θα ενσωματώνει τα ελλείμματα μεγάλων ελλειμματικών Ταμείων όπως το ΙΚΑ.
  • Η πρόβλεψη δείχνει ότι αρχικά θα μειωθούν οι επικουρικές συντάξεις τραγικά,και εν συνεχεία αναμένεται να καταργηθούν και να ενσωματωθεί σε αυτές ως ένα μικρό ποσό στην κύρια σύνταξη, αλλά οι εισφορές θα παραμένουν.
  • Για τα Ταμεία προνοίας (εφάπαξ) που προς στιγμής γλυτώνουν θα ενσωματωθούν σε ένα ενιαίο ταμείο εφάπαξ και θα έχουν την τύχη των επικουρικών ταμείων. Γεγονός που σημειώθηκε προ δύο ετών αρχικά και ολοκληρώνεται από 1/1/2015.
  • Η τάση στην Ευρώπη (που θα εφαρμοστεί και στην Ελλάδα αφού έχει δεσμευτεί) είναι: οι μόνες πρόσθετες παροχές που θα δίνονται, να είναι από επαγγελματικά Ταμεία, τα οποία θα πρέπει να είναι υγιή, να μην παρουσιάζουν δηλαδή ελλείμματα, και να εποπτεύονται από πολύ αυστηρούς κανόνες δεοντολογίας και ελέγχο.
  • Όσα ταμεία κριθούν ότι δεν μπορούν να πορευτούν μόνα τους θα ενσωματωθούν στο ΕΤΕΑ και στο ΤΠΔΥ και οι παροχές τους θα εξαϋλωθούν. Οι μειώσεις θα είναι τεράστιες, και οι οποίες μέχρι σήμερα έχουν αποφευχθεί, αφού κακώς απορρόφησαν από τώρα για το κλείσιμο του ελλείμματος χρήματα από τον ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΕΩΝ. (ΑΚΑΓΕ}

Ειδικότερα για τις αναλογιστικές μελέτες φαίνεται ότι παρουσιάζεται έλλειμμα στο ΤΕΑΥΠΣ της τάξης του 28,18% και στο ΤΠΥΠΣ της τάξης του 34,1%.

Για να αντιμετωπιστεί το έλλειμμα απαιτείται είτε αύξηση εισφορών ίση με τους δείκτες Αύξησης εισφορών κατά περίπτωση, είτε μείωση παροχών ίση με τους δείκτες μείωσης παροχών ανά περίπτωση.

Μπορεί επίσης να επιλεγούν μικτά σενάρια, ταυτόχρονης αύξησης εισφορών και μείωσης παροχών, σε βάθος 10ετίας και άνω, στα οποία θα αναλάβουν όλες οι γενιές (οι ήδη συνταξιούχοι, αυτοί που συνταξιοδοτούνται τώρα και οι εν ενεργεία υπάλληλοι) την μείωση του ελλείμματος.

Συνάδελφοι

Όπως έχουμε ξεκάθαρα διατυπώσει βρισκόμαστε ανάμεσα στη Σκύλα και την Χάρυβδη. Ο καιρός είναι ασφυκτικά λίγος και το περιβάλλον εξαιρετικά ρευστό. Όταν όλα τα δεδομένα θα είναι γνωστά, θα πρέπει να παρθεί η βέλτιστη απόφαση  για να διασφαλιστεί όσο το δυνατόν καλύτερα  η τύχη των πυροσβεστικών ταμείων.