Περί ημερήσιων οφειλομένων αναπαύσεων Αξιωματικού

Κύριε Αρχηγέ

Με σχετική διαμαρτυρία του προς το Δ.Σ. της Ένωσής μας, το μέλος μας Πυραγός …………………, μας γνώρισε ότι υπέστην αδικαιολόγητη διαγραφή μεγάλου αριθμού των οφειλομένων του ημερήσιων αναπαύσεων μετά από σχετική απόφαση, από την Π.Δ.Π.Υ. Δυτικής Ελλάδος.

Επειδή η υπερεργασία του πυροσβεστικού προσωπικού είναι πολύ σοβαρό ζήτημα, παρακαλούμε όπως προσωπικά επιμεληθείτε τη διερεύνηση του ζητήματος και σαφώς να αποκατασταθεί η τυχόν οποιαδήποτε γενόμενη αδικία εναντίον του συναδέλφου.