Περί πορίσματος επιτροπής για τις κρίσεις και προαγωγές των Αξιωματικών ΠΣ

Κύριε Αρχηγέ
Με μια σειρά από παρεμβάσεις μας, είχαμε επισημάνει όλο το προηγούμενο διάστημα, τόσο στην απελθούσα πολιτική ηγεσία όσο και εσάς, την έντονη δυσαρέσκειά μας για την διαδικασία που επιλέχθηκε για την συγκρότηση επιτροπής που θα είχε ως σκοπό την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των κρίσεων και προαγωγών των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος.
Ειδικότερα σας είχαμε εκφράσει την άποψη, ότι γι αυτό το μείζων θέμα για την διοικητική συγκρότηση του πυροσβεστικού μηχανισμού, θα έπρεπε να επεξεργαστεί από επιτροπή που θα μετείχαν υπηρεσιακοί παράγοντες και εκπρόσωποι των εργαζομένων. Αντί αυτού επιλέχθηκε να συγκροτηθεί μόνο από υπηρεσιακούς παράγοντες και να ζητηθεί η απλή έγγραφη υποβολή προτάσεων από σωματεία. Μέθοδος που εξασφαλισμένα αποκλείει τον ουσιαστικό «κοινωνικό διάλογο» και επιτρέπει την «φωτογραφική σύνθεση» πορισμάτων εργασίας.
Από ενημέρωσή μας, η επιτροπή ολοκλήρωσε εδώ και πάνω από δύο μήνες, τις εργασίες της, ενώ το κείμενο του πορίσματός της δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας. Το γεγονός επιβεβαιώνει τις ενστάσεις μας, και από την ίδια ενημέρωσή μας, το κείμενο εργασίας, περιλαμβάνει «φωτογραφικές προτάσεις» όπως π.χ. να συμπεριλαμβάνεται στα τυπικά προσόντα για την προαγωγή σε ανώτατο αξιωματικό και ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε στο βαθμό του πυροσβέστη, καθώς ακόμα και χρόνος διανυθείς εκτός υπηρεσίας!!!!
Σε κάθε περίπτωση και προκειμένου να υπάρχει επίσημη και συνολκή ενημέρωση, σας παρακαλούμε να λάβουμε γνώση του κειμένου- πορίσματος της επιτροπής.
Κύριε Αρχηγέ
Το θεσμικό πλαίσιο των κρίσεων και προαγωγών των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, είναι ιδιαίτερα σοβαρό για τον πυροσβεστικό μηχανισμό και η διαδικασία της αναμόρφωσής του εξίσου σημαντική, απαιτούμενη διαφάνεια και σοβαρό και υπεύθυνο διάλογο.