Περί Υπηρεσιακού Συμβουλίου μεταθέσεων Αξιωματικών του ΠΣ

Συνάδελφοι

Στα πλαίσια της πλήρης ενημέρωσής σας για τα ζητήματα της διαδικασίας μεταθέσεων-αποσπάσεων των Αξιωματικών του ΠΣ, η ΕΑΠΣ βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τα αιρετά μέλη του σχετικού Συμβουλίου Τάσου Μανιάτη και Σωκράτη Γιαννόπουλου και προς τούτο, ήδη έχουμε αποστείλει στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις όλων των υπηρεσιών του ΠΣ την σχετική ανακοίνωσή τους, μετά την τελευταία συνεδρίαση του.