ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

του Παντελεάκου Φίλιππου – μέλους του ΔΣ της ΕΑΠΣ

Το 1986 με τον Ν.1586/86 (Α37) νομοθετήθηκε η βαθμολογική διάρθρωση του Δημοσίου τομέα και καθιερώθηκαν τα 5μελή Υπηρεσιακά Συμβούλια του προσωπικού των Δημόσιων Υπηρεσιών. Στο άρθρο 14 του Νόμου καθορίζεται η σύνθεση τους και καθιερώθηκε για πρώτη φορά η συμμετοχή αιρετών εκπροσώπων οι οποίοι εκλέγονται με άμεση καθολική ψηφοφορία. Για την εφαρμογή του Νόμου εκδόθηκε το 1988 η υπ΄ αριθ. Υ.Α. Απ. Δικ. πρ/80/30/8703 (Β684) σχετικά με τον τρόπο και την διαδικασία εκλογής των δύο αιρετών.

Το Πυροσβεστικό Σώμα εισήγαγε τον θεσμό των αιρετών εκπροσώπων 10 χρόνια αργότερα με την δημοσίευση του κανονισμού μεταθέσεων (ΠΔ 170/1996 / Α131), ο οποίος στο άρθρο 19 καθορίζει την συμμετοχή των αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά συμβούλια μεταθέσεων Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών. Με απόφαση Αρχηγού του ΠΣ καθορίστηκαν οι διαδικασίες εκλογής των αιρετών κατά τα οριζόμενα στην Υ.Α του 1988.

Το 2010 ο τότε Αρχηγός του Π.Σ εξέδωσε εκ νέου απόφαση σχετική με τον τρόπο και την διαδικασία διεξαγωγής εκλογών των αιρετών εκπροσώπων (υπ. αριθμ. 33674 / οικ.Φ.109.1 / Β1296), βασιζόμενη πάλι στο άρθρο 19 του κανονισμού μεταθέσεων και στην Απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης του 1988.

Από το 1996 μέχρι και το 2014 κάθε διετία πραγματοποιήθηκαν εκλογές αιρετών εκπροσώπων χωρίς ουσιαστικά προβλήματα. (μία μόνο φορά αποκλεισμός συνδυασμού).

Το 2016 δυστυχώς για την διαδικασία αλλά και για τον θεσμό, πρώτη φορά υπήρξε παρέμβαση υπηρεσιακών παραγόντων, εκτυπώθηκαν λάθος ψηφοδέλτια και εστάλησαν χωρίς έλεγχο, συλλέχθηκαν στην συνέχεια αναρμοδίως και μετά από καταγγελίες, έγινε εκ νέου αποστολή, μεταφέρθηκε η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών (17η Δεκεμβρίου) σε ημέρα αργίας, παρότι το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχει επικαιροποιήσει την απόφαση του 1988 και καθορίζει ρητά εργάσιμη ημέρα διεξαγωγής των εκλογών.

Αποκορύφωμα όλων αυτών δέκα και πλέον ημέρες μετά την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών δεν έχουν ανακηρυχθεί οι εκλεγμένοι.

Δεν θέλω να πιστέψω ότι σκόπιμα εκτυπώθηκαν λάθος ψηφοδέλτια.

Δεν θέλω να πιστέψω ότι η ηγεσία, φυσική και πολιτική θέλει σώνει και καλά να κηρύξει, εκλεγμένο, εκπρόσωπο, από συνδυασμό πιθανόν θετικά προσκείμενο στην κρατούσα κατάσταση.

Δεν θέλω να πιστέψω ότι για πρώτη φορά υπήρξε ανακοίνωση πολιτικής παρέμβασης σε γνωστή ιστοσελίδα ανυπόγραφη από τον συντάκτη της (άσχετη νομικά), με σκοπό ίσως τον εκφοβισμό των Αξιωματικών του Σώματος, που για πρώτη επίσης φορά με ποσοστό μεγαλύτερο του 50% και πάνω από κάθε πρόβλεψη, δίνει την δυνατότητα εκλογής και των δύο αιρετών από ένα συνδυασμό.

Δεν γνωρίζω γιατί, ενώ θα έπρεπε μετά το πέρας Διαλογής των ψηφοδελτίων να έχει γίνει η ανακήρυξη των εκλεγμένων από τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής, δεν έχει γίνει αυτό μέχρι σήμερα.

Έχοντας υπηρετήσει τον θεσμό στο παρελθόν και θεωρώντας, τιμή και ηθική υποχρέωση της επιλογής μου αυτής, εκφράζω (συνδικαλιστικά) την δυσφορία μου για τα γεγονότα που γίνονται και που πλήττουν καίρια τόσο τον θεσμό των αιρετών εκπροσώπων (που εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία), όσο και για την λειτουργία Πυροσβεστικού Οργανισμού.

Θα μπορούσε κανείς βέβαια να σκεφθεί στην σημερινή εποχή ότι έτσι γίνονται εκλογές ;;;; {ίσως στην μακρινή «Βόρειο Κορέα», ίσως να γινόντουσαν στην μακρινή «Κούβα», πιθανόν να μοιάζουν με «δήθεν» εκλογές του σκοτεινού παρελθόντος της χώρας μας και ότι, ίσως να ομοιάζουν σε αυτές, οι «ασήμαντες» διαδικασίες των εκλογών του ΠΣ για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων}.

Το 2011 είχα γράψει (κατά το αρθρ. 14 παρ. 1 του Συντάγματος) σχετικά με την καλλιέργεια κλίματος φόβου στη χώρα μας, με συνέπειες στην εργασιακή ειρήνη του Πυροσβεστικού Οργανισμού.

Με ευχές για την «Νέα Χρονιά», θα κλείσω με την ίδια φράση για την αξία της ελευθερίας.

«Ου ποιήσομαι περί πλείονος το ζην της Ελευθερίας»

Δεν θα θεωρήσω πιο πολύτιμη την ζωή από την Ελευθερία.