Προτάσεις για την αναδιάρθρωση του Π.Σ.

Προτάσεις για την αναδιάρθρωση του ΠΣ, του Αντιπυράρχου Σπυρίδωνα Βαρσάμη, πρώην Περιφερειακού Εκπροσώπου Κ. Μακεδονίας της ΕΑΠΣ και πρώην Αιρετού Εκπροσώπου στο Συμβούλιο Μεταθέσεων Αξιωματικών.