Πρωτοβουλία των Εθελοντών Πυροσβεστών του ΠΣ

2015-08-01

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προεδρείου της Πανελλήνιας Ένωσης; Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος με το Προεδρείο της ΕΑΠΣ προκειμένου να συζητηθεί η πορεία των εκκρεμών ζητημάτων του πυροσβεστικού εθελοντισμού, στα πλαίσια της μόνιμης και σταθερής συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί.

Από την πλευρά της οι συνάδελφοι της ΠΕΕΠΣ μας ενημέρωσαν για την πρόταση που ήδη απέστειλαν προς την ηγεσία μας για την σύσταση ομάδας Εθελοντών Πυροσβεστών για την ενίσχυση ΠΥ εκτός Αττικής.

Οι συνάδελφοι βλέποντας την κατακόρυφη αύξηση των δασικών πυρκαγιών στη χώρα μας το τελευταίο διάστημα, και θέλοντας να προσφέρουν ακόμα περισσότερο, προτείνουν να συσταθεί ομάδα Εθελοντών Πυροσβεστών, οι οποίοι θα διαθέτουν εμπειρία και πλήρη ατομικό εξοπλισμό και οι οποίοι θα δύνανται επανδρώνουν τις επαγγελματικές υπηρεσίες εκτός Αττικής, εκεί όπου το προσωπικό θα έχει επιβαρυνθεί εξαιτίας της εμπλοκής σε σοβαρό και χρονοβόρο συμβάν, η υπάρχει μεγάλη συχνότητα και ένταση των δασικών πυρκαγιών. Η συγκεκριμένη πρόταση, εφαρμόστηκε με επιτυχία και σε προηγούμενη χρονιά όπου το φαινόμενο ήταν σε έξαρση.

Από την πλευρά μας, ευχαριστήσαμε τους συναδέλφους, τόσο για την σημαντική πρότασή τους όσο και για τη διαρκή και με αμείωτο ενδιαφέρον τους για εθελοντική προσφορά, ειδικά αυτή την κρίσιμη εποχή, όπου η προστασία των δασών από τις πυρκαγιές αποτελεί πλέον πατριωτικό στόχο.