ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΜΕ ΣΑΡΑΒΑΛΑ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΙΝΕ

Εφημερίδα “Εθνος” 22-7-2012


Δημοσίευμα που φιλοξενεί δηλώσεις του Προέδρου και Αντιπροέδρου της ΕΑΠΣ, Ι.Σταμούλη και Φ.Παντελεάκου