Ρύθμιση θεμάτων του ΤΕΑΠΑΣΑ

Αρ. Πρωτ. : 3017 // 29-05-2013

            Περί προτεινόμενου σχεδίου Υ.Α. με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων του ΤΕΑΠΑΣΑ»

Προς : 1. Πρόεδρο ΤΕΑΠΑΣΑ Ταξίαρχο Χριστολουκά Νικόλαο

………..2. Δ.Σ.ΤΕΑΠΣΑ

ΚΟΙΝ: 1. Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

………..2. Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

………..3. Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε 

Αφού μελετήσαμε το αναφερόμενο στο θέμα, κείμενο που μας αποστείλατε και μετά από επικοινωνία με τους υπόλοιπους συνδικαλιστικούς φορείς του Π.Σ. (των ενεργεία και σε αποστρατεία συναδέλφων), σας εκθέτουμε τα παρακάτω:

1. Ως προς τις απόψεις μας, περί προτάσεων λήψης μέτρων βιωσιμότητας στα  επικουρικά ταμεία του Π.Σ. στο ΤΕΑΠΑΣΑ, ισχύουν οι απόψεις μας όπως τις διατυπώσαμε στο, από  07-01-2013 κοινό έγγραφο  των ΠΟΕΥΠΣ – ΕΑΠΣ – ΠΕΑΠΣ, που σας αποστείλαμε.

2. Ειδικά σε αυτή την δύσκολη οικονομική συγκυρία, δεν είναι αποδεκτή καμία σκέψη για περαιτέρω αύξηση των εισφορών των εξαθλιωμένων μισθολογικά πυροσβεστικών υπαλλήλων.

3. Η  επανάληψη σε αυτή τη συγκυρία αναλογιστικής μελέτης για τα πυροσβεστικά επικουρικά ταμεία, ουδέν νεώτερο θα επιφέρει και σε καμία περίπτωση δεν θα αντανακλά την πραγματική πορεία τους στο μέλλον, καθότι  δεν έχουν ξεκαθαριστεί καίρια ζητήματα προσωπικού στο Π.Σ. όπως:

· η πορεία της πρόσληψης  725 επιτυχόντων δοκίμων Πυροσβεστών,

· η διαδικασία ομογενοποίησης των 4000 Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, οι οποίοι,  προβλέπεται προαιρετικά να είναι μέτοχοι των Ταμείων μας, και μέχρι στιγμής δεν έχει προβλεφθεί η διαδικασία, ενώ προβλέπεται ήδη για έναν αριθμό (περίπου στο 50%), από αυτούς στο τέλος της πενταετίας από την πρόσληψή τους, η  μετατροπή τους σε μόνιμο πυροσβεστικό  προσωπικό.