Στα εγκαίνια των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Φωκίδας παρευρέθηκε η Ε.Α.Π.Σ.

Στα εγκαίνια των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Φωκίδας παρευρέθηκε η Ε.Α.Π.Σ.

Στα εγκαίνια των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Φωκίδας παρευρέθηκε η Ε.Α.Π.Σ., η οποία εκπροσωπήθηκε απο τον πρόεδρο Κωνσταντίνο Τσίγκα και το μέλος Δ.Σ. Απόστολο Φλώρο.

Οι νέες αυτές κτιριακές εγκαταστάσεις θα καλύψουν τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες και θα αποτελέσουν περιβάλλον ποιότητας για την καθημερινότητα του προσωπικού.