Στην εκπομπή Αστυνομία και Κοινωνία στο Blue sky

Τα φλέγοντα προβλήματα του πυροσβεστικού προσωπικού και του Πυροσβεστικού Σώματος, παρουσίασε ο Ταμίας του ΔΣ της ΕΑΠΣ Γ. Βιντζηλαίος στην εκπομπή της 15-02-2017 «Αστυνομία και Κοινωνία» στο κανάλι Blue sky.